Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Informační technologie

Informační technologie jsou klíčovým technickým předpokladem moderní veřejné správy. Inovativní digitální řešení zajišťují, aby orgány EU řádně fungovaly a plnily své poslání, což ovlivňuje životy milionů občanů EU.

Specialisté v oblasti IT definují a provádějí strategie v oblasti IT, převádějí provozní potřeby do IT řešení, řeší incidenty, spravují IT systémy a plní řadu dalších úkolů. 

IT administrátor

Pracovní náplň

IT administrátoři pracují v oblastech, jako jsou pokročilé technologie, analýza dat, digitální pracoviště, automatizace kanceláří, mobilní výpočetní technika, bezpečnost informačních a komunikačních technologií (IKT), infrastruktura IT.

Mezi jejich povinnosti patří mimo jiné udržování provozu služeb IT, poskytování technické analýzy a poradenství, řízení služeb datových sítí, vývoj softwaru, uplatňování postupů integrity systému a bezpečnostních postupů. 

Klíčové předpoklady

Uchazeči musejí prokázat dobrou znalost nejméně 2 jazyků EU. diplom nebo postgraduální kvalifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií pro přijetí do platové třídy AD 5 (vstupní úroveň pro úředníky na úrovni administrátorů) a několikaletá relevantní praxe pro nástup do vyšší platové třídy (platová třída AD 7). Klíčové kvalifikační předpoklady se mohou lišit, takže při zveřejnění výběrového řízení vždy zkontrolujte konkrétní požadavky.

Více informací o výběrových řízeních a kategoriích zaměstnanců.

Využijte též stránky s údaji o aktuálních pracovních příležitostech nebo navštivte naše stránky věnované stážím.

IT asistent

Pracovní náplň

Asistenti podporují provádění projektů v oblasti IT tím. Přispívají k navrhování řešení, navrhování obchodních specifikací a pomáhají s plánováním rozpočtu a zdrojů. 

Mezi jejich povinnosti patří rovněž analýza a zpracování statistických údajů a zdrojů dat velkého objemu; podílí se na koncepci a provádění řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT); účastní se brífinků a prezentací.   

Klíčové předpoklady 

Musíte mít dobrou znalost alespoň dvou jazyků EU a buď vyšší vzdělání a alespoň několik let odborné praxe, nebo středoškolské vzdělání a několikaletou odbornou praxi. Klíčové kvalifikační předpoklady se mohou lišit. Konkrétní požadavky najdete v podmínkách daného výběrového řízení.

Více informací o výběrových řízeních a různých kategoriích zaměstnanců.

Informujte se též o aktuálních pracovních příležitostech nebo navštívte naše stránky věnované stážím.