Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Evropská veřejná správa

Činnost orgánů veřejné správy EU má přímý dopad na hospodářský růst Evropské unie a blahobyt jejích obyvatel. 

Pracovníci veřejné správy EU se podílejí na tvorbě opatření, jež jsou přínosem pro veřejnost. Úzce spolupracují s činiteli s rozhodovací pravomocí, pro něž připravují podklady pro politická opatření, jež se týkají všech aspektů veřejného života EU, jako je mimo jiné spravedlnost, zdraví, práce, podnikání, daně, IT apod. 

Referent/referentka

Pracovní náplň

Referenti poskytují podklady vyšším úředníkům při navrhování, provádění a hodnocení politik EU v celé řadě odvětví, od zahraniční politiky až po lidská práva, lidské zdroje či řízení programů. 

Plní celou řadu úkolů, včetně formulování analýz a řešení, vypracování strategií, provádění projektů, koordinace spolupráce mezi útvary a institucemi, pořádání veřejných konzultací o opatřeních EU a navazování kontaktů s externími partnery.
 
Klíčové předpoklady

Pro nástup v platové třídě AD 5 (vstupní třída pro úředníky na úrovni administrátora) musíte mít dobrou znalost alespoň dvou úředních jazyků EU a diplom v příslušném oboru. S několikaletou relevantní praxí pak máte šanci nastoupit ve vyšší platové třídě AD 7. Klíčové kvalifikační předpoklady se však mohou lišit, proto si vždy u každého výběrového řízení zkontrolujte konkrétní požadavky.

Další informace o výběrových řízeních a jednotlivých kategoriích zaměstnanců

Volná pracovní místa a stáže

  • 0
  • 1