Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr se nachází v Lucemburku. Jeho úkolem je vykládat právo EU, aby se zajistilo, že je uplatňováno stejných způsobem ve všech státech EU. Urovnává také právní spory mezi jednotlivými státy a orgány EU. V určitých případech se na něj mohou obrátit jednotlivci, podniky nebo organizace s žádostí, aby zasáhl, pokud se domnívají, že některý z orgánů EU porušil jejich práva.

Převážná většina zaměstnanců Soudního dvora se vybírá z rezervních seznamů, které vzešly z otevřených výběrových řízení zveřejňovaných na těchto internetových stránkách. Za určitých okolností však může Soudní dvůr na pomocné práce využít dočasné nebo smluvní zaměstnance. To platí pro všechny instituce EU.

Location
Lucemburk (Lucembursko)