Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Ny modell för uttagningsproven – lägesrapport

Epsos styrelse (som består av våra institutionella uppdragsgivare) sammanträdde i Luxemburg den 21 juni för att diskutera förslagen till en ny modell för Epsos uttagningsprov. Styrelsen var försiktigt positiv till Epsos förslag, men tog upp flera frågor som gällde eventuella juridiska risker och som kräver ytterligare reflektion.

Styrelsen gav Epsos direktör i uppdrag att inleda en diskussion med bland andra direktörens juridiska rådgivare och Europaparlamentets, EU-kommissionens, ministerrådets och EU-domstolens rättsavdelningar. Den här ”juridiska reflektionen” ska inledas snarast möjligt för att få ytterligare vägledning om de juridiska riskerna till Epsos nästa styrelsemöte som är planerat till oktober 2022.

Under tiden kommer Epso att fortsätta att införa innovativa metoder och processer för att göra uttagningsproven enklare, kortare och mer tillgängliga för alla.

Uppdaterat den
27/06/2022 - 09:23