Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Kan jag ta mitt ärende till domstol?

Question categories:

Du kan vända dig till domstolen för att överklaga ett beslut som fattats av uttagningskommittén eller tillsättningsmyndigheten och som påverkar din rättsliga ställning som sökande.

Överklagandet ska lämnas in till Europeiska unionens personaldomstol senast tre månader och tio dagar efter det att du har delgivits det beslut som du vill bestrida.

Personaldomstolen kan ogiltigförklara men inte ändra det överklagade beslutet.