Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Godkända sökande i uttagningsprovet - Experter inom medier och digital kommunikation – assistent inom visuell kommunikation

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 04/06/2019 Antal godkända sökande på reservlistan: 35 Godkänt resultat: 101​ Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Post date:

Epsokonton tillfälligt avstängda

På grund av underhållsarbete kan du inte logga in på ditt Epsokonto från den 05/10/2018 - 09:00 till den 05/10/2018 - 09:30 Vi ber om ursäkt om det orsakar problem för dig.

Post date:

Uttagningskommitténs medlemmar

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso ) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov . Ordförande Gusa, Cornelia Ställföreträdande ordförande Galvez Via, Rafael Lemoigne, Brigitte Saliba, Paul Medlemmar Brunet, Anne Cujo, Sebastien Fretwell, Christopher Grelet, Frederic Karbauskis, Gediminas Klarskov, Annette Kukulskis, Vladas Lacroix, Claude Magher, Cornel Ramillon, Réka Sjöberg, Nina Ställföreträdande medlemmar Bonetti, Fabio Convens, Marc De Brabander, Liesbet Erker, Christian Ferguson, Clare Huk, Richard Knoblach, Bernhard Malisse, Jean-Pierre Marvona, Anna

Post date:

Kallelse till utvärderingscentrum - Experter inom medier och digital kommunikation – assistent inom visuell kommunikation

Publicering av kallelsen till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 22/08/2018 Ungefärligt antal sökande som kallas till utvärderingscentrum: 103 Poängkrav för att gå vidare: 30​

Post date:

Resultat av tillträdesprov – andra etappen - Experter inom medier och digital kommunikation – assistent inom visuell kommunikation

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 14/06/2018 Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 102 Talent Screener – godkänt resultat för att gå vidare till utvärderingscentrum: 30​

Post date:

Resultat av tillträdesprov – första etappen - Experter inom medier och digital kommunikation – assistent inom visuell kommunikation

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 24/04/2018 Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 129

Post date:

Bokningssystemet är inte tillgängligt just nu

Bokningssystemet är stängt för underhållsarbete. Från: 14/01/2018 - 18:00 Till: 14/01/2018 - 21:00 Vi ber om ursäkt om det orsakar problem.

Post date:

Exempelprov – planerat avbrott

På grund av underhållsarbete kan det vara svårt att komma åt exempelproven på webbplatsen från 14/01/2018 - 14:00 till 14/01/2018 - 16:00 Vi ber om ursäkt om det orsakar problem för dig.

Post date:

Bokningssystemet är inte tillgängligt just nu

Bokningssystemet är stängt för underhållsarbete. Från: 07/01/2018 - 03:00 Till: 07/01/2018 - 14:00 Vi ber om ursäkt om det orsakar problem.

Post date:

Bokningssystemet är inte tillgängligt just nu

Bokningssystemet är stängt för underhållsarbete. Från: 17/12/2017 - 12:00 Till: 17/12/2017 - 14:00 Vi ber om ursäkt om det orsakar problem.

Post date:

Bokningssystemet är inte tillgängligt just nu

Bokningssystemet är stängt för underhållsarbete. Från: 10/12/2017 - 14:00 Till: 10/12/2017 - 20:00 Vi ber om ursäkt om det orsakar problem.

Post date:

Antal ansökningar - Experter inom medier och digital kommunikation – assistent inom visuell kommunikation

Antal ansökningar: 294

Post date:

Exempelprov – planerat avbrott

På grund av underhållsarbete kan det vara svårt att komma åt exempelproven på webbplatsen från 15/10/2017 - 15:00 till 15/10/2017 - 17:00 Vi ber om ursäkt om det orsakar problem för dig.

Post date: