Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Godkända sökande i uttagningsprovet - Specialister på rättsutredningar – Jurister – italiensk lagstiftning (IT)

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 24/06/2021 Antal godkända sökande på reservlistan: 8 Godkänt resultat: 153​ Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Post date:

Kallelse till utvärderingscentrumet på distans - Specialister på rättsutredningar – Jurister – italiensk lagstiftning (IT)

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 15/02/2021 Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 13 Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

Post date:

Resultat av tillträdesprov - Specialister på rättsutredningar – Jurister – italiensk lagstiftning (IT)

Publicering av resultaten av tillträdesproven i de sökandes Epsokonton: 03/07/2020 Ungefärligt antal sökande som kallas till utvärderingscentrum: 13 Poängkrav: 33​

Post date:

Uttagningskommitténs medlemmar - Specialister på rättsutredningar – Jurister – italiensk lagstiftning (IT)

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso ) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov . Ordförande Celestina Iannone Ställföreträdande ordförande Erwin Beysen Medlemmar Monica Casula Maria Lucia Peluso Fabio Pappalardo Ställföreträdande medlemmar Liina Teras Gianfranco Gori

Post date:

Resultat av tillträdesprov – andra etappen - Specialister på rättsutredningar – Jurister – italiensk lagstiftning (IT)

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 12/07/2019 Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 36 Talent Screener – godkänt resultat för att gå vidare till utvärderingscentrum: 19​

Post date:

Resultat av tillträdesprov – första etappen - Specialister på rättsutredningar – Jurister – italiensk lagstiftning (IT)

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 07/06/2019 Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 366

Post date: