Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp
MInna EPDO director

Minna Vuorio

Sedan maj 2020 är Minna Vuorio direktör både för Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) och Europeiska förvaltningsskolan (Eusa). Hon ansvarar för att byrån och skolan fungerar smidigt under ledning av deras gemensamma styrelse.

En central del av Minna Vuorios femåriga mandat är omvandlingen och moderniseringen av Epso. EU-institutionerna strävar efter att locka till sig välutbildade och flerspråkiga medarbetare som är beredda att jobba utomlands. Minna Vuorios huvuduppgift är att övervaka framtagandet av en urvalsmodell som tillgodoser institutionernas behov av en mer balanserad och flexibel sammansättning av personalstyrkan som speglar mångfalden i det samhälle de tjänar.

Minnas karriär i EU-institutionerna började kort efter att hennes hemland Finland gick med i EU den 1 januari 1995. Hon arbetade i 25 år vid rådets generalsekretariat där hon började som översättare och granskare. År 2007 blev hon analytiker av öppna källor vid den gemensamma lägescentralen som rapporterade till Javier Solana, rådets generalsekreterare och hög representant för EU:s utrikespolitik. År 2010 återvände Minna till den finska språkavdelningen där hon blev chef, och därefter var hon i sex månader 2016 chef för resurs- och översättningsstödenheten. I juli 2016 blev hon direktör för rådets översättningstjänst LING1 som omfattar en operativ enhet och tolv språkenheter med totalt 450 anställda.

Minna Vuorio har tre söner och brinner för mångfald, flerspråkighet och samarbetsinriktade arbetsmetoder.

Picture of Luis

Luís Loureiro de Amorim

Luís började på Epso i februari 2022 som chef för enheten för utåtriktad verksamhet och externa kontakter. Luís blev fast anställd EU-tjänsteman 2002.

Innan han började på Epso arbetade han i 19 år vid ministerrådets generalsekretariat där han bland annat arbetade med mediefrågor, underrättelserapportering, krishantering, förbindelserna mellan EU och Afrika, Mellanöstern, it-frågor, säkerhet, försvarspolitik och översättning. Dessförinnan arbetade Luís för flera olika europeiska icke-statliga organisationer inom utbildning, ungdomspolitik, volontärarbete för ungdomar och filantropi.

Luís vision för utåtriktad verksamhet och exerna kontakter understryker vikten av visuell kommunikation och historieberättande med människan i fokus. Luís vill arbeta i partnerskap med Epsos institutionella kunder och nationella aktörer. Han är också fast övertygad om vikten av att locka till sig en mer mångsidig talangreserv.

Luís är stolt över sin portugisiska och angolanska bakgrund. På fritiden tycker Luís om att läsa och dansa. Han är gift och pappa till en tonårig flicka som är född i Chicago.

Picture of Anna

Anna Mitelman

Anna Mitelman joined the ‘EPSO family’ in January 2023, as Head of the European School of Administration (EuSA).

Anna has 10 years of experience managing Learning and Development (L&D) as Head of Unit for Human Resources (HR) in the European Committee of the Regions, where apart from L&D and talent management she was also responsible for many other HR fields such as Rights & Obligations, Medical and social service, traineeships and more.

She is committed to lifelong learning herself and is convinced that organisations that understand this and invest in L&D will always be one step ahead. Her vision for the School is to make sure that EuSA is, and always remains, a centre of innovation and excellence.

Anna lives with her husband and two teenage sons in Brussels.

Picture of Angela Heberling

Angela Heberling

Angela började på EU-kommissionens miljöavdelning i juli 1993. Efter två år övergick hon till mer personalrelaterade frågor på EU-kommissionens rekryteringsavdelning som senare integrerades i det som nu är Europeiska rekryteringsbyrån (Epso). Angela har haft en rad olika tjänster inom Epso. Hon har bland annat varit medlem i arbetsgruppen med ansvar för att genomföra Epsos utvecklingsprogram. Dessutom har hon varit chef för uttagningskontoret med ansvar för att övervaka alla uttagningsprov och urvalsförfaranden och chef för enheten för e-urval och testutveckling. För närvarande är hon chef för planerings- och och samordningsenheten. I november 2020 utsågs hon också till ställföreträdare för Epsos direktör.

Angela är gift och har två barn.

Antonio Friz

Tony’s professional career started in the private sector with four years in London, UK, followed by another four years in Arnhem, NL, working in the information management and retrieval industry. He then moved on to the public sector, joining the IT department of the European Commission’s ‘DG AGRI’ back in 1992, where he was entrusted with a portfolio of IT systems supporting the Common Agricultural Policy, and the assessment of Member States’ readiness with bovine tracking while the BSE (mad cow) disease was raging. After eight years at ‘DG AGRI’, Tony moved to the European Commission’s ‘DG HR’, joining their Recruitment service. This unit later merged into what is now the European Personnel Selection Office (EPSO), where Tony wore multiple hats related to resource management, especially in the IT area. Today, he leads proudly the Corporate services unit at EPSO, ensuring a robust back-office for the office’s critical activity. Outside of work Tony is a family man, married with four children and proud of his four grandchildren.