Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Evropski odbor regij: Študijski obiski

Rok za oddajo
no deadline for application
Lokacija/-e: 
Bruselj (Belgija)

Institucija/Agencija

Študenti, ki želijo dokončati delo na svojem projektu, ali jih zanima, kako lokalne in regionalne oblasti prispevajo k zakonodaji EU na področjih, kot so državljanstvo, kohezija, podnebne spremembe, javna naročila in varnost, so vabljeni, da se prijavijo na kratkoročni študijski obisk. Študijski obiski so odlična priložnost za odkrivanje geografske razsežnosti politik EU. Poleg tega so priložnost za okrepitev akademske izobrazbe z neposrednimi izkušnjami z delom posvetovalnega organa EU.

Študijski obiski so pripravništva, ki jih Odbor regij ne plačuje. Kandidati, ki se želijo udeležiti študijskega obiska, morajo:

  • predložiti dokazilo o financiranju s strani drugega organa, kot je univerza, javni/zasebni organ ali nevladna organizacija, na primer v obliki štipendije
  • ali predložiti dokazilo, da je študijski obisk sestavni del njihovega izobraževanja (na primer, če je študijski obisk potreben kot del raziskave za disertacijo ali za dokončanje študijskega programa).

Kdo se lahko prijavi: državljani EU.

Prijavijo se lahko tudi državljani tretjih držav (vključno z Združenim kraljestvom), ki so lahko izbrani v izjemnih primerih, zlasti če je njihova prijava posebej zanimiva za Odbor regij in če izpolnjujejo zahteve nacionalne zakonodaje o priseljevanju za zakonito prebivanje in delo v Belgiji.

Kandidat mora imeti vsaj diplomo prve stopnje (ali je moral dokončati vsaj polovico dodiplomskega študija, ki je relevanten za delo OR).

Kandidati z odličnim znanjem enega od uradnih jezikov EU in zadovoljivim znanjem francoščine ali angleščine.

Trajanje: 1–4 mesece (lahko se podaljša na 6 mesecev, odvisno od razpoložljivih virov)

Začetek: kadar koli, po dogovoru