Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Katere kompetence mora kandidat pokazati pri opravljanju testov natečaja?

Institucije iščejo nadarjene, motivirane kandidate z naslednjimi splošnimi kompetencami:

  • analitično mišljenje in reševanje problemov: kandidat prepozna kritične vidike kompleksnih vprašanj ter išče ustvarjalne in praktične rešitve
  • sporazumevanje: kandidat se ustno in pisno jasno in natančno izraža
  • kakovost in učinkovitost: kandidat prevzema osebno odgovornost in pobudo za visokokakovostno opravljanje nalog ob upoštevanju predpisanih postopkov
  • učenje in razvoj: kandidat razvija osebne spretnosti ter se izpopolnjuje v poznavanju svoje organizacije in delovnega okolja
  • prednostno razporejanje in organizacija dela: kandidat zna določiti prednostne naloge, je prilagodljiv pri delu in organizacijsko učinkovit
  • vzdržljivost: kandidat je tudi ob veliki delovni obremenitvi in organizacijskih zadregah učinkovit in pozitivno naravnan ter se zna prilagoditi spremembam v delovnem okolju
  • skupinsko delo: kandidat sodeluje z drugimi v delovni skupini ali drugih organizacijskih enotah in spoštuje različnost ljudi
  • vodstvene sposobnosti (samo za upravne uslužbence): kandidat vodi, usmerja in motivira ljudi za doseganje zastavljenih ciljev

Poleg tega za bolj specializirane profile institucije iščejo kandidate, ki so visoko kvalificirani na svojem področju. Informacije o kompetencah za določeno področje in testih za ocenjevanje splošnih kompetenc in kompetenc z zadevnega področja so navedene v razpisu natečaja.

EPSO bo začel uporabljati novi okvir kompetenc šele od leta 2023. Več informacij je tukaj.