Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kaj je ocenjevalni center?

V ocenjevalnem centru ocenimo vaše splošne in/ali posebne kompetence, in sicer z različnimi vajami, katerih vsebino potrdi natečajna komisija: študija primera, ustna predstavitev, strukturirani razgovor, e-simulacija nalog itd. Natančnejše informacije o testih in jeziku testov boste našli v razpisu natečaja. Več informacij o splošnih kompetencah.

Pri vsaki vaji so navzoči usposobljeni ocenjevalci (najmanj 2), ki sistematično ocenjujejo kandidata. Končni rezultat in točke kandidata temeljijo na oceni vsake posamezne kompetence, testirane z vajami v ocenjevalnem centru.

Zaradi organizacijskih razlogov se študija primera lahko organizira v testnih centrih v državah članicah, tj. ločeno od drugih testov v ocenjevalnem centru.

Drugi testi v ocenjevalnem centru bodo običajno potekali na daljavo. Izjemoma je lahko del ocenjevalnega centra v Bruslju ali Luxembourgu na naslovu, ki bo naveden v vabilu.