Sari la conținutul principal
Logoul Comisiei Europene

Categorii de personal

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

UE angajează diferite categorii de personal: funcționari titulari, agenți contractuali și temporari, experți naționali detașați, stagiari... 

Faceți clic pe taburile de mai jos pentru a citi detalii despre fiecare categorie în parte

Consultați secțiunea Cum vă puteți înscrie pentru a afla cum se desfășoară procedurile de selecție pentru respectivele categorii de personal. 

Încercați exemplele noastre de teste și descoperiți ce competențe aveți sau va trebui să dobândiți pentru a finaliza cu succes o procedură de selecție. 

Descoperiți profilurile de carieră din instituțiile UE și procedurile și posturile disponibile acum.

Funcționarii titulari sunt membri permanenți ai funcției publice a UE, numiți pe durată nedeterminată. Ei constituie principala forță de muncă a instituțiilor europene.

Există trei categorii de funcționari titulari ai UE: administratori (AD), asistenți (AST) și secretari/angajați administrativi (AST/SC).

Administratori

Administratorii lucrează în sectoare foarte diverse: justiție, drept, finanțe, mediu și schimbări climatice, afaceri externe, agricultură, economie, IT, comunicare, resurse umane, știință, traducere, interpretare etc. 

Iată câteva exemple de atribuții: elaborează politici și legislație; desfășoară activități de analiză și consiliere; îndeplinesc sarcini de reglementare; participă la negocieri internaționale; asigură legătura cu părțile interesate și cu partenerii; comunică cu cetățenii; revizuiesc și traduc textele juridice ale UE, printre multe altele. 

Cariera unui administrator poate evolua de la gradul AD 5 (nivelul de intrare, la care se fac de obicei recrutările absolvenților de universitate) până la gradele AD 15 și AD 16, rezervate directorilor generali. 

Candidații pot fi selecționați și recrutați și direct la un grad superior, de exemplu AD 6 sau AD 7, pentru profiluri specializate. În acest caz, pentru majoritatea profilurilor, ei trebuie să dovedească că au studii și experiență profesională de mai mulți ani în domeniu. 

Pentru a ocupa posturi de conducere de nivel mediu, administratorii trebuie să aibă un grad situat între AD 9 și AD 12. De asemenea, selecția și recrutarea pentru aceste grade superioare necesită experiență anterioară în funcții de conducere.

Asistenți

Asistenții au, de regulă, un rol executiv sau tehnic, susținând activitatea personalului în domenii diverse – finanțe, comunicare, administrare, cercetare, IT sau implementarea politicilor etc. 

Pentru un asistent, cariera începe cu gradele de intrare AST 1 sau AST 3 și poate avansa până la gradul AST 11. 

Secretarii/angajații administrativi – Personalul de sprijin
 
În general, secretarii/angajații administrativi administrează birourile și oferă sprijin administrativ. În funcție de postul ocupat, aceștia: finalizează documente și dosare; sprijină activitățile unității sau ale departamentului (reuniuni, delegații, agendă); compilează și difuzează informații (actualizează baze de date, dosare etc.); execută sarcini manuale.  

Cariera unui secretar/angajat administrativ acoperă gradele AST/SC 1 - AST/SC 6. În general, la recrutare, personalul nou este încadrat la gradul AST/SC 1 sau AST/SC 2. 

 

Consultați tabelul de salarizare.

Aflați mai multe despre procedurile de selecție și despre oportunitățile de angajare disponibile pentru funcționarii titulari.

Puteți lucra în instituțiile UE și cu un contract pe durată determinată. 

Agenții contractuali (sau angajații contractuali) îndeplinesc o serie de sarcini manuale sau administrative și pot spori capacitatea de lucru în domenii specializate în care nu sunt suficienți funcționari.

Ei sunt recrutați de obicei cu contracte pe durată determinată (maximum 6 ani în orice instituție a UE). Totuși, în unele cazuri, pot primi și contracte pe durată nedeterminată (în birouri, agenții, delegații sau reprezentanțe). 

Angajații contractuali pot recrutați în două moduri: prin procedura CAST Permanent sau printr-un proces de selecție ad-hoc

La primul mod de selecție, „CAST” este abrevierea pentru termenul englez „Contract Agents Selection Tool” (instrumentul de selecție a agenților contractuali), iar „Permanent” arată că procedura este deschisă tot timpul, fără un termen-limită pentru înscriere.

Procedurile CAST Permanent se organizează pentru numeroase profiluri profesionale. În cadrul acestei proceduri de selecție, candidații își depun candidatura pentru un anumit profil, nu pentru un anumit post.

Instituțiile, organismele și agențiile UE pot să recruteze personal contractual și printr-un proces de selecție ad-hoc, pentru a ocupa anumite posturi vacante de angajat contractual. În acest caz, pentru fiecare post vacant se stabilește un termen de depunere a candidaturilor

Pe măsură ce apar noi nevoi în materie de personal contractual, posturile vacante ad hoc pot fi publicate pentru o gamă largă de profiluri: webmasteri, responsabili de politici, lingviști, coordonatori de proiect, ofițeri de securitate, manageri în domeniul ingineriei științifice, șoferi, specialiști în comunicare, cercetători... 

Consultați secțiunea „Cum vă puteți înscrie” pentru a afla mai multe despre depunerea candidaturilor atât pentru procedurile CAST Permanent, cât și pentru selecțiile ad-hoc de personal contractual.

În urma ambelor modalități de selecție (CAST Permanent și selecție ad-hoc), candidații care reușesc să obțină un contract vor fi angajați pentru o perioadă determinată. În unele organisme și agenții ale UE, contractele ar putea fi prelungite pe o perioadă nedeterminată.

Toate posturile de angajați contractuali sunt împărțite în patru grupe de funcții (niveluri de carieră):
I.    Sarcini manuale și de suport administrativ (GF I)
II.    Atribuții de secretariat, de administrare a biroului și alte atribuții similare (GF II)
III.    Atribuții de execuție, de redactare a unor documente, de contabilitate și alte atribuții de natură tehnică echivalente (GF III)
IV.    Atribuții administrative, de consiliere, lingvistice și alte atribuții de natură tehnică echivalente (GF IV)

Detalii în tabelul de salarizare.

Găsiți oportunități de angajare pentru angajații contractuali.

Angajații temporari sunt recrutați pentru a ocupa posturi vacante din cadrul instituțiilor și agențiilor UE pentru o perioadă limitată – de la câteva luni până la câțiva ani. 

În funcție de sectorul în care lucrează, angajații temporari: îndeplinesc sarcini de reglementare, juridice, științifice sau de sprijin financiar;  efectuează analize ale politicilor și ale datelor; îndeplinesc sarcini informatice, administrative, de cercetare, de comunicare și de programare...

Angajații temporari ocupă posturi care necesită diferite tipuri de calificări și specializări, variind de la posturi de asistent la posturi de administrator de nivel superior. 

Pentru posturile de administrator, angajații temporari pot fi recrutați cu gradul AD 5 - AD 6 sau chiar superior. În mod similar, pentru posturile de asistenți, ei pot fi recrutați cu gradul AST 1 - AST 3, dar și cu un grad superior pentru profilurile mai specializate.

Detalii în acest tabel de salarizare.

Aflați mai multe despre procedurile de selecție și despre oportunitățile de angajare disponibile pentru angajații temporari.

Programele de stagii ale UE le oferă absolvenților recenți șansa de a dobândi noi competențe profesionale, de a-și extinde rețeaua și de a-și îmbunătăți cunoștințele despre UE.

Stagiile oferă o imagine foarte clară asupra activității din cadrul funcției publice a UE și sunt disponibile domenii foarte variate: drept, resurse umane, mediu, comunicare, finanțe, protecția datelor, cercetare științifică, politică externă, proprietate intelectuală și multe altele. 

Stagiile la Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul UE, Curtea de Conturi a Uniunii Europene și la alte organisme și agenții ale UE durează în general cinci luni

Pentru a-și depune candidatura pentru un stagiu, candidații trebuie să dețină o diplomă universitară. Odată recrutați, stagiarii vor îndeplini sarcini similare celor executate de administratorii cu grad inferior.

Majoritatea stagiilor sunt remunerate, de obicei cu circa 1 200 EUR pe lună.

Aflați detalii și cum vă puteți depune candidatura pe pagina dedicată stagiilor

Vă sugerăm să consultați și programul „Studenții-ambasadori ai EU Careers”, dedicat celor interesați să promoveze carierele în instituțiile UE în campusurile lor universitare.

Experții naționali detașați (END) sunt funcționari publici calificați din statele membre ale UE care își aduc expertiza în instituțiile UE pentru o perioadă determinată. 

Instituțiile și agențiile UE îi recrutează ori de câte ori au nevoie de personal cu competențele unice pe care le oferă aceștia. Este nevoie de experți din domenii variate – tehnică, securitate, drept, finanțe, IT, comunicare, sănătate, alimentație, resurse umane...

Schimbul de expertiză creează un scenariu reciproc avantajos și contribuie la dezvoltarea unor relații de lucru eficace și armonioase între UE și statele sale membre. 

La sfârșitul perioadei de detașare, experții naționali detașați pot folosi experiența dobândită în instituțiile UE în munca din cadrul administrațiilor publice din țările lor de origine.

Aflați mai multe despre procedurile de selecție și despre oportunitățile de angajare disponibile pentru experții naționali detașați.

Mai există și alte categorii de personal, printre care:
• Personal interimar 
• Experți UE
• Asistenți parlamentari
• Lingviști independenți
• Personalul care deservește cantinele și personalul de întreținere

Consultați pagina „Înscrierea” pentru a afla mai multe despre aceste categorii și despre procedurile pe care trebuie să le urmați pentru a deveni membru al uneia dintre ele.