Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Europejski Komitet Regionów: wizyty studyjne

Termin
no deadline for application
Lokalizacja: 
Bruksela (Belgia)

Instytucja/agencja

Studenci, którzy chcieliby zrealizować konkretny projekt lub którzy chcieliby się dowiedzieć więcej o tym, w jaki sposób władze lokalne i regionalne wnoszą wkład w prawodawstwo UE w takich dziedzinach jak obywatelstwo, spójność, zmiana klimatu, zamówienia publiczne i bezpieczeństwo, mogą ubiegać się o krótkoterminową wizytę studyjną. Wizyty studyjne są doskonałą okazją do zapoznania się z geograficznym wymiarem polityki UE. Ponadto stanowią świetną okazję do wzmocnienia przygotowania akademickiego, jako że pozwalają one uczestnikom zdobyć bezpośrednie doświadczenie w pracy organu doradczego UE.

Wizyty studyjne są nieodpłatne. Aby zostać dopuszczonymi na wizytę studyjną, kandydaci muszą:

  • przedstawić dowód finansowania ze strony innego organu, takiego jak uniwersytet, organ publiczny/prywatny lub organizacja pozarządowa, np. w formie stypendium, grantu itp.
  • lub przedstawić dowód na to, że wizyta studyjna stanowi integralną część ich kształcenia (np. jeżeli wizyta studyjna jest wymagana jako część badań doktoranckich lub w celu ukończenia studiów).

Kto może się zgłosić: Obywatele UE.

Obywatele państw trzecich (w tym Wielkiej Brytanii) mogą składać wnioski i mogą zostać wybrani w wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza jeżeli ich kandydatura ma szczególne znaczenie dla Komitetu Regionów oraz jeżeli spełniają oni wymogi belgijskiego prawa imigracyjnego dotyczące legalnego pobytu i pracy w tym kraju.

Kandydaci muszą posiadać co najmniej dyplom licencjacki (lub ukończyć połowę programu studiów licencjackich w dziedzinach odpowiadających działalności KR).

Kandydaci posługujący się biegle jednym z języków urzędowych UE oraz w zadowalającym stopniu językiem francuskim lub angielskim.

Czas trwania: Od 1 do 4 miesięcy (w zależności od dostępności zasobów wizyta może zostać przedłużona do 6 miesięcy)

Data rozpoczęcia: W dowolnym momencie, po uzgodnieniu z KR