Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Nowy model konkursów – aktualna sytuacja

21 czerwca w Luksemburgu odbyło się posiedzenie zarządu EPSO (w skład którego wchodzą klienci instytucjonalni) w celu omówienia różnych propozycji dotyczących nowego modelu organizowania konkursów EPSO. Zarząd udzielił powściągliwej i zarazem pozytywnej odpowiedzi na propozycje EPSO. Przy okazji poruszył szereg kwestii koncentrujących się na możliwym ryzyku prawnym, nad którym należałoby się głębiej zastanowić.

Zarząd upoważnił dyrektor EPSO do zapoczątkowania procesu refleksji z udziałem doradcy prawnego dyrektor EPSO oraz służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady UE i Trybunału Sprawiedliwości. Ta „refleksja prawna” rozpocznie się możliwie jak najszybciej, aby najpóźniej do następnego posiedzenia zarządu EPSO, zaplanowanego na październik 2022 r., udostępnić dalsze wskazówki dotyczące ryzyka prawnego.

W międzyczasie EPSO będzie nadal wprowadzać innowacyjne metody i procedury selekcji, tak aby konkursy stały się prostsze, krótsze i bardziej dostępne dla wszystkich.

Zaktualizowana data
27/09/2023 - 16:22