Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jakich pytań mogę się spodziewać w zakładce „Talent Screener” (ocena zdolności)?

Question categories:

Nacisk położony jest na te aspekty doświadczenia zawodowego i kwalifikacji, które odpowiadają aktualnym potrzebom rekrutacyjnym instytucji.

Z reguły kandydaci są proszeni o podanie informacji na temat wykształcenia, szkoleń i doświadczenia zawodowego odnoszących się do treści pytania. Może chodzić o informacje takie jak: dane pracodawcy, opisy poszczególnych stanowisk pracy, daty podjęcia i zakończenia pracy, procent czasu poświęcany na konkretne obowiązki itp.