Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jakich zasad należy przestrzegać podczas testów oceny zintegrowanej?

Osoby nieprzestrzegające poniższych zasad zostaną wykluczone z udziału w testach oceny zintegrowanej i w procedurze naboru:

Ocena zintegrowana przeprowadzana zdalnie:

  • Należy zastosować się do instrukcji podanych w zaproszeniu.
  • Podczas testów nie wolno korzystać z żadnych pomocy ani sprzętu.
  • Jeśli kandydat nie został w konkretnej sytuacji poinstruowany inaczej, musi usunąć z biurka wszelkie zabronione przedmioty (np. papier i długopis, książki, notatki, instrukcje, kalkulatory, komputery, laptopy, tablety, telefony komórkowe, kamery, wszelkiego rodzaju urządzenia umożliwiające rejestrowanie obrazu i dźwięku lub nagrywanie wideo itp.).

Ocena zintegrowana przeprowadzana w ośrodku egzaminacyjnym:

  • Należy przez cały czas stosować się do instrukcji otrzymanych od personelu.
  • Jeść i pić można wyłącznie w poczekalni.
  • Podczas testów można korzystać wyłącznie z materiałów i sprzętu dostarczonych przez ośrodek egzaminacyjny.
  • Wszelkie zabronione przedmioty (np. papier i długopis, korektor w płynie, książki, notatki, instrukcje, teczki, torebki, kalkulatory, komputery, laptopy, tablety, telefony komórkowe, kamery, wszelkiego rodzaju urządzenia umożliwiające rejestrowanie obrazu i dźwięku lub nagrywanie wideo itp.) należy zostawić w udostępnionych do tego celu schowkach. (Urządzenia wydające dźwięk należy wyłączyć.)
  • Palenie jest surowo wzbronione.
  • Kandydaci zachowujący się w sposób niestosowny, agresywny lub obraźliwy wobec personelu lub innych kandydatów mogą zostać wykluczeni z egzaminu.