Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Zauważyłem, że w różnych konkursach ta sama umiejętność jest punktowana inaczej. Podczas oceny na pewno popełniono błędy.

Question categories:

Nie można powoływać się na wyniki uzyskane w innym konkursie, aby podważyć decyzję komisji konkursowej co do wyniku testu.