Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Rozmowa sytuacyjna badająca poziom kompetencji (SCBI)

Po kliknięciu przycisku(-ów) poniżej wyświetli się zadanie na rozmowę sytuacyjną badającą poziom kompetencji. Rozmowa ta jest częścią zdalnych testów oceny zintegrowanej przeprowadzanych w danym konkursie.

W zadaniu opisano konkretną sytuację w miejscu pracy. Sytuacja ta będzie omawiana w trakcie rozmowy i aby się do niej przygotować, należy zapoznać się z zadaniem dostępnym online.

Rozmowa obejmie tę sytuację, ale także dodatkowe, nieopisane w zadaniu scenariusze.

W czasie rozmowy możesz korzystać z wcześniej przygotowanych notatek. Nie możesz jednak nagrywać rozmowy ani robić notatek w jej trakcie. Pamiętaj, że podczas rozmowy nie będzie czasu na przygotowanie.

Rozmowa odbywa się zdalnie przy wykorzystaniu programu do wideokonferencji. 

Szczegółowe informacje o testach w konkretnej procedurze naboru można znaleźć w odpowiednim ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

Numer referencyjny: 
EPSO/AST/148/21 - EL, EPSO/AST/148/21 - ES, EPSO/AST/148/21 - ET, EPSO/AST/148/21 - GA, EPSO/AST/148/21 - IT, EPSO/AST/148/21 - PT