Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Kokius gebėjimus kandidatai turi atskleisti per testus?

Institucijos ieško talentingų ir motyvuotų kandidatų, turinčių toliau išvardytų bendrųjų gebėjimų.

  • Analizė ir problemų sprendimas – gebėti nustatyti svarbius faktus sprendžiant sudėtingas problemas ir rasti kūrybiškų bei praktiškų sprendimų.
  • Komunikavimas – gebėti aiškiai ir tiksliai perteikti informaciją žodžiu ir raštu.
  • Darbo kokybės ir rezultatų užtikrinimas – gebėti imtis asmeninės atsakomybės ir iniciatyvos atlikti darbą kokybiškai, laikantis nustatytos tvarkos.
  • Mokymasis ir tobulinimasis – gebėti ugdyti ir tobulinti asmeninius įgūdžius ir žinias apie organizaciją bei jos aplinką.
  • Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas – gebėti pirmenybę teikti svarbiausioms užduotims, lanksčiai dirbti ir veiksmingai organizuoti savo darbą.
  • Ištvermė – gebėti našiai dirbti net esant dideliam darbo krūviui, sėkmingai įveikti organizacinius nesklandumus ir prisitaikyti prie kintančių darbo sąlygų.
  • Darbas su kitais žmonėmis – gebėti bendradarbiauti su kitais komandos nariais ir kitų organizacijų darbuotojais, gerbti žmonių skirtybes.
  • Lyderystė (tik administratoriams) – gebėti vadovauti žmonėms, rūpintis jų tobulėjimu ir skatinti juos siekti rezultatų.

Be to, specializuotų profilių atveju institucijos ieško aukštos kvalifikacijos savo srityje kandidatų. Informacija apie konkrečios srities įgūdžius, taip pat apie bendrųjų ir konkrečios srities įgūdžių vertinimo testus pateikiama pranešime apie konkursą.

EPSO ketina nuo 2023 m. naudoti naują įgūdžių sistemą. Daugiau informacijos apie ją.