Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Dėl negalios arba sveikatos sutrikimo reikia pritaikyti mano biuro įrangą ir (arba) darbo aplinką. Į ką turėčiau kreiptis?

Turėkite omenyje, kad siekdama išsaugoti duomenų konfidencialumą ir laikydamasi nediskriminavimo principo tarnyba EPSO įdarbinantiems padaliniams neperduos jokios informacijos apie jūsų negalią ir specialius poreikius.

Jei esate neįgalus arba jūsų sveikatos būklė tokia, kad jums reikia specialių priemonių, arba turite kokių nors konkrečių poreikių, turėsite apie tai pranešti tiesiai būsimajam darbdaviui, kai būsite įdarbinamas.

Jei norite būti informuojamas apie visus žmonėms su negalia skirtus pozityvius veiksmus, kurių imasi kai kurie darbdaviai, pažymėkite atitinkamą langelį savo EPSO aplanke. Tokiu atveju įdarbinantiems padaliniams bus perduotas tik jūsų vardas, pavardė ir e. pašto adresas.