Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Kokius patvirtinamuosius dokumentus turėčiau pateikti?

Atrankos komisija svarstys tik tuos dokumentus, kuriuos tinkamai įkėlėte ir kurie susieti su atitinkamais konkurso paraiškos įrašais jūsų EPSO aplanke. Šiais dokumentais turi būti pagrįsta paraiškos formoje pateikta informacija, kuria remiantis jums leista dalyvauti konkurse.

Kiekvienas elektroninės paraiškos formos įrašas (išsilavinimo, profesinės patirties ir, jei taikoma, skyriaus „Gabumai“ (Talent Screener)) turi būti patvirtintas atitinkamais dokumentais. Kiekvienas įkeltas dokumentas turėtų būti susietas su įrašu, su kuriuo jis siejamas jūsų elektroninėje paraiškoje. Nurodymai, kaip įkelti jūsų dokumentus, pateikiami skyrelyje Kaip įkelti ir susieti patvirtinamuosius dokumentus

1. Tapatybė galiojančios tapatybės kortelės arba paso kopija

2. Išsilavinimas

 • Diplomas, suteikiantis galimybę dalyvauti konkurse, kaip reikalaujama pranešimo apie konkursą skyriuje „Specialieji reikalavimai – kvalifikacija ir darbo patirtis“
   • AST konkursų atveju: vidurinio ir aukštesniojo vidurinio išsilavinimo diplomai
   • AD konkursų atveju: aukštojo mokslo diplomas.
 • Jei reikia, oficialus jūsų diplomo pripažinimas: diplomai, išduoti ES ar ne ES šalyse, turi būti pripažįstami oficialios valstybės įstaigos, pvz., ES valstybės narės švietimo ministerijos
 • Dokumentai apie lankytus mokymus, jei jie suteikia galimybę dalyvauti konkurse (žr. pranešimą apie konkursą)

3. Profesinė patirtis

Atrankos komisija neatsižvelgs į pareigybės aprašymo neatitinkančius profesinės patirties laikotarpius. Būtinai pateikite dokumentus, įrodančius jūsų pareigų pobūdį ir patirties trukmę

3.1. Samdomo darbo atveju

 • Dabartinio (-ų) ir buvusio (-ų) darbdavio (-ių) pateikti dokumentai, kuriuose nurodomas atliktų pareigų pobūdis ir lygis (tiesioginio vadovo raštai, vertinimo ataskaitos, kuriose aprašomos jūsų užduotys, jūsų darbdavio pateikti pareigybių aprašymai, sutartys, įskaitant išsamius atliktų pareigų aprašymus, ir t. t.)
 • Darbo sutartis (-os) su pradžios ir pabaigos data arba pirmo ir paskutinio darbo užmokesčio lapeliai

Dokumentuose turi būti nurodyta data, oficiali įmonės antraštė, antspaudas, atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas  

3.2. Savarankiško darbo atveju (laisvųjų profesijų atstovams)

 • Sąskaitos faktūros, sutartys, užsakymo formos
 • Susirašinėjimas e. paštu
 • Posėdžių protokolai
 • Mokesčių sąskaitos
 • Narystės profesinėje sąjungoje patvirtinimas.

Daugiau informacijos rasite pranešime apie konkursą, visų pirma skyriuje „Patvirtinamieji dokumentai“ ir DUK skirsniuose „Tinkamumas“ ir „Gabumai“ (Talent screener).

Jei iki nustatyto termino nepateiksite pakankamų patvirtinamųjų dokumentų, galite būti laikomas neatitinkančiu reikalavimų ir pašalintas iš konkurso dėl patvirtinamųjų dokumentų trūkumo.