Ugrás a tartalomra
Az Európai Bizottság logója

Jog

A jogászok az uniós intézmények tevékenységeivel kapcsolatos valamennyi jogi kérdéssel foglalkoznak. Részt vesznek az uniós jogalkotási folyamatban, és számos szakterületen dolgoznak, így pl. a piaci verseny, a bűnözés elleni fellépés, az adatvédelem, a határokon átnyúló együttműködés, a banki szolgáltatások, a csalás megelőzése, a nemzetközi megállapodások és a fogyasztóvédelem terén, hogy csak néhányat említsünk.

Jogász-nyelvész

Munkaköri leírás

Az EU jogász-nyelvészei gondoskodnak arról, hogy minden új jogszabály hibátlanul le legyen fordítva az EU nyelveire, és a fordítások hűen tükrözzék az eredeti szöveget.

Jogász-nyelvészek a kiváló nyelvi készségekkel rendelkező jogászok lehetnek. Feladatuk többek között, hogy nyomon kövessék a jogalkotási folyamatot, és tanácsaikkal segítsék a folyamat résztvevőit, iránymutatást nyújtsanak a jogszabályok szövegezéséhez, ellenőrizzék és átnézzék a jogi szövegeket és meggyőződjenek róla, hogy azok megfelelnek a hivatalos szabályoknak. 

Elvárások

Az EU valamelyik hivatalos nyelvének tökéletes, és legalább két másik hivatalos nyelvének alapos ismerete, továbbá jogi diploma. Az elvárt kulcsképesítések kiválasztási eljárásonként eltérhetnek, ezért mindig ellenőrizni kell a konkrét követelményeket.

Bővebben a kiválasztási eljárásokról és a különböző személyzeti kategóriákról.

Információk a munkalehetőségekről és a szakmai gyakorlatokról.

Határozott időtartamra szóló állásokat a Bíróság saját weboldalán is meghirdet.

Jogász

Munkaköri leírás

Az uniós intézményeknél dolgozó jogászok jogi tanácsadást nyújtanak, biztosítják a jogi aktusok jogszerűségét és kifogástalan szövegezését, szerteágazó jogi kutatásokat végeznek, elemzéseket készítenek, és képviselik az intézményeket a bírósági eljárások során. 
Feladataik közé tartoznak többek között a következők: jogi szakpolitikai dokumentumok kidolgozása; jogi tanácsadás a felső vezetés számára; részvétel az uniós jogi aktusok elfogadására irányuló intézményközi tárgyalásokon; egyeztetés az uniós tagállamok hatóságaival a nemzeti jogszabályok javítása érdekében; az uniós intézmények képviselete a bírósági eljárásokon; mélyreható kutatások és elemzések végzése; részvétel nemzetközi szintű jogi találkozókon.
 
Elvárások

Az uniós jogászi munka előfeltétele legalább két európai uniós nyelv megfelelő ismerete és jogi diploma megléte az AD 5 fokozathoz, amely a tanácsosok legalacsonyabb, kezdő szintű fokozata. Ha valaki magasabb (AD 7) besorolási fokozatban szeretne csatlakozni hozzánk, ezek mellett többéves releváns tapasztalattal is rendelkeznie kell. Az elvárt kulcsképesítések kiválasztási eljárásonként eltérhetnek, ezért fontos minden esetben utánanézni a konkrét követelményeknek.

Bővebben a kiválasztási eljárásokról és a különböző személyzeti kategóriákról

Információk az álláslehetőségekről és a szakmai gyakorlatokról