Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Konačni rezultati natječaja - Tajnici/Službenici (AST SC 2)

New draft Delete Translate Manage display Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 06/03/2019 Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 136 Najmanji ukupni broj bodova: 61​ Popis uspješnih kandidata objavit će se na našim internetskim stranicama otprilike mjesec dana nakon objave konačnih rezultata natječaja u EPSO računima kandidata.

Post date:

Poziv u centar za procjenu - Tajnici/Službenici (AST SC 2)

New draft Delete Translate Manage display Objava poziva u centar za procjenu na EPSO računima kandidata: 14/09/2018 Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 307 U sljedeću fazu natječaja prolaze svi kandidati koji su bili uspješni na testovima i koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje.

Post date:

Članovi povjerenstva za odabir

New draft Delete Translate Manage display Napominjemo da su rad i odluke svakog povjerenstva za odabir povjerljivi te da je osobama koje nisu članovi povjerenstva zabranjen svaki pokušaj kontakta s članovima povjerenstva. Samo kandidati koji ostvaruju svoje pravo na žalbu mogu se (preko EPSO-a ), pisanim putem i u skladu s postupcima utvrđenima u Općim pravilima otvorenih natječaja , obratiti predsjedniku povjerenstva za odabir. Predsjednik Dehon, Pierre-Jacques Zamjenik predsjednika Westberg, Lena Jaracz, Aneta Megalidis, Dimosthenis Članovi Alves Dos Santos, Catherine Bertolini, Elena Bessi, Evangelia Bruno, Stefana Carnol, Johanna Anna De Brabander, Liesbet Debille, Godelieve Decoutere, Dominiek Dehoy, Jean-Marc Delgado-Saez, Rogers Delikari, Anastassia Escofet Leon, Pilar Fernandez Peinado, Manuel Garzone, Luigi Goulakis, Byron Hock, Petra Horgasz, Tamas Ioannou, Efrosyni Jaeger, Stephan Judge, Christina Kitrimi, Chrissoula Kreutz, Myriam Krikelas-Passaris, Alexandros Lemoigne, Brigitte Lundquist, Cecilia Marechal, Aude Mendes Ribeiro, Maria Do Ceu Miro Radua, Nuria Molina Rojas, Noelia Moselund, Liss Olejnik, Marcin Petrolati, Maria Adele Placci, Giovanni Pletschette, Suzette Prousalidou, Poly Rios Olmedo, Ana Saliba, Paul Sbordoni, Alessandra Scheerens, Dominique Serrano Jimenez, Carmen Travaglia, Bettina Tsoraklidis, Lazaros Valldeoriola, Sandra Zanchetta, Sandrine Zogas, George Zamjenici članova Lemoigne, Brigitte Dehoy, Jean-Marc Decoutere, Dominiek Delikari, Anastassia Zogas, George Ioannou, Efrosyni Kitrimi, Chrissoula Judge, Christina Moselund, Liss De Brabander, Liesbet Horgasz, Tamas Delgado-Saez, Rogers Mendes Ribeiro, Maria Do Ceu Fernandez Peinado, Manuel Pletschette, Suzette Kreutz, Myriam Serrano Jimenez, Carmen Alves Dos Santos, Catherine Petrolati, Maria Adele Placci, Giovanni Garzone, Luigi Travaglia, Bettina

Post date:

Rezultati pristupnih testova - Tajnici/Službenici (AST SC 2)

New draft Delete Translate Manage display Objava rezultata pristupnih testova na EPSO računima kandidata: 02/07/2018 Približan broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 305 Najmanji potrebni broj bodova: 69,947​

Post date:

Broj prijava - Tajnici/Službenici (AST SC 2)

New draft Delete Translate Manage display Broj prijava: 2311

Post date:

EPSO računi nisu dostupni

New draft Delete Translate Manage display EPSO računi zbog održavanja neće biti dostupni od: 07/12/2017 - 09:00 do: 07/12/2017 - 13:00 Hvala na razumijevanju.

Post date:

EPSO računi nisu dostupni

New draft Delete Translate Manage display EPSO računi zbog održavanja neće biti dostupni od: 01/12/2017 - 13:00 do: 01/12/2017 - 14:00 Hvala na razumijevanju.

Post date: