Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

EPSOn moninaisuustutkimus – tärkeimmät tulokset

EPSOn kilpailujen osallistujarakennetta koskevan pilottitutkimuksen tulokset valmistuivat sopivasti toukokuuksi, joka on nimetty monimuotoisuuden eurooppalaiseksi teemakuukaudeksi.

Tähän vuonna 2021 käynnistettyyn tutkimuskyselyyn saatiin yli 6 000 vastausta, joihin sisältyi myös vapaamuotoisia kommentteja. Vastausanalyysin tulokset on koottu julkaisuun, jossa esitellään tutkimuksen tärkeimmät havainnot ja päätelmät ja tarkastellaan EPSOn kilpailujen hakijoiden keskeisiä ominaisuuksia.

Lisäksi EPSO on laatinut esitteen, jossa esitellään lyhyesti perustiedot EPSOn moninaisuustutkimuksesta.

Varsinaisessa tulosjulkaisussa tarkastellaan myös kyselystä annettua palautetta ja kyselyn rajoituksia sekä hahmotellaan tulevia toimia, joilla EPSO pyrkii tavoittamaan aliedustetut ryhmät entistä paremmin. Tavoitteena on lisätä EPSOn kilpailuihin osallistuvan hakijajoukon moninaisuutta, jotta se vastaisi paremmin EU:n jäsenmaiden väestön koko kirjoa.

Päivitetty
26.05.2023 - 16:00