Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

EPSO testid ja katsed

multiple choice tests

EPSO konkursid või valikumenetlused koosnevad mitmest testist ja katsest, millega hinnatakse kandidaadi üld- ja erioskusi. Nende kohta leiab lisateavet EPSO pädevusraamistikust.

Konkursiteade on ainus ametlik dokument, mis sisaldab üksikasjalikku teavet EPSO poolt konkreetse konkursi jaoks kavandatud testide ja katsete kohta.

Sellelt leheküljelt leiate näiteid testidest, millega võite EPSO konkurssidel kokku puutuda. See lehekülg ei ole mõeldud selleks, et valmistada kandidaate ette valikutestide ja -katsete sooritamiseks. See ei kuulu EPSO ülesannete hulka.

Lisateavet EPSO valikumenetluste kohta saab leheküljelt EPSO testid ja katsed: müüdid ja tegelikkus.

 

EPSO TESTID JA KATSED – UUS KONKURSIMUDEL (ALATES 2023. AASTAST)

Lisateave testide standardimise kohta EPSO uue konkursimudeli raames

Allpool on iga profiili kohta esitatud võimalike testide ja katse loetelu ning näited küsimustest, mida võidakse kandidaatidele esitada.

Administraatorid (AD – Üldametnikud)

Administraatorid (AD – Spetsialistid)

Assistendid (AST – Üldametnikud)

Assistendid (AST – Spetsialistid)

Assistendid (AST-SC)

Õiguskeele eksperdid (AD)

Euroopa Kohtu õiguskeele eksperdid (AD)

Tõlkijad (AD)

 

EPSO konkursi näidistest – 1. osa. Mõtlemisoskus

EPSO konkursi näidistest – 2. osa. ELiga seotud teadmised

EPSO konkursi näidistest – 3. osa. Digioskused

EPSO TESTID JA KATSED – EELMINE KONKURSIMUDEL (KUNI 2022)

Peamised etapid

  • Osalemistingimuste täitmine – osalemistingimuste ja miinimumnõuete täitmist hindab valikukomisjon.
  • Talent screener (kvalifikatsiooni hindamine) – üksnes spetsialistide konkursside puhul. Kandideerimisavalduses palutakse kandidaadil loetleda kõik ametialased oskused, kogemused ja kvalifikatsioonid. Neid hindab valikukomisjon.
  • Arvutipõhised valikvastustega testid – verbaalse, matemaatilise ja abstraktse mõtlemise testid ning teatavate spetsialistide konkursside puhul valdkonnapõhiste oskuste katse. Need testid on kaugjälgitavad. Palun lugege hoolikalt meie juhendeid „EPSO kaugjälgitud testide sooritamiseks vajalikud IT-nõuded“ | EU Careers (europa.eu) ning „Ettevõtete arvutid ja veebitestid“ | EU Careers (europa.eu).
  • Hindamiskeskus – üldvõimete ja -oskuste ning valdkonnapõhiste oskuste hindamise viimane etapp EPSO eelmises konkursimudelis (avaldatud kuni 2022. aasta lõpuni). Valikukomisjoni liikmed hindavad eri testide ja katsete abil selliseid oskusi nagu analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus, suhtlemisoskus, prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus, kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus jne. Hindamiskeskuse testid ja katsed korraldatakse veebis (kaugvormis) ja tavaliselt toimuvad need eri kuupäevadel.

Testide ja katsete tüübid

Allpool on iga profiili kohta esitatud võimalike testide ja katse loetelu ning näiteküsimused, mida võidakse kandidaatidele esitada.

Administraatorid (AD – Üldametnikud)

Administraatorid (AD – Spetsialistid)

Assistendid (AST)

Assistendid (AST-SC)

Tõlgid (AD)

Juristid-lingvistid (AD)

Tõlkijad (AD)

LEPINGULISED TÖÖTAJAD / CAST PERMANENT

Sellelt lehelt leiate mõned näidistestid, mille sarnaseid kandidaadid peavad sooritama lepinguliste töötajate / CAST Permanent valikumenetluses osalemisel.

Kõik testid on arvutipõhised, toimuvad korraga ja on kaugjälgitavad. Lugege palun meie teabelehte kaugjälgitavate testide ja katsete peamiste IT-nõuete kohta.

Mõtlemisoskuse testid

  • Verbaalne mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista sõnalist infot).
  • Matemaatiline mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ja võimet mõista numbrilist infot).
  • Abstraktne mõtlemine (hinnatakse kandidaadi loogilise mõtlemise oskust ning võimet mõista seoseid mõistete vahel ilma keeleliste, ruumiliste ega numbriliste elementideta).

Mõtlemisoskuse testid tegevusüksuste I, II ja III puhul (CAST P).

Mõtlemisoskuse testid tegevusüksuse IV puhul (CAST P).

Eri profiilide pädevustestid

Praegu käib testimissüsteemi kohandamine ning EPSO vastutab ainult mõtlemisoskuse testide ja mitte pädevustestide korraldamise eest. ELi institutsioonide värbavad talitused kohandavad vastavalt lepinguliste töötajate valikumenetlust ja hoiavad asjaomaseid teenistusi kohaldatava menetlusega kursis.