Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

EPSO testid ja katsed

multiple choice tests

EPSO konkursid või valikumenetlused koosnevad mitmest testist ja katsest, millega hinnatakse kandidaadi üld- ja erioskusi. 

Konkursiteade on ainus ametlik dokument, mis sisaldab üksikasjalikku teavet EPSO poolt konkreetse konkursi jaoks kavandatud testide ja katsete kohta.
Kõik teated avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Sellel lehel on mõned näited testidest ja katsetest, mida EPSO võib kasutada oma konkurssidel, mille eesmärk on üksnes teavitada kandidaate nende ülesehitusest ja sisust. See lehekülg ei ole mõeldud selleks, et valmistada kandidaate ette valikutestide ja -katsete sooritamiseks. See ei kuulu EPSO ülesannete hulka.

Lisateavet EPSO valikumenetluste kohta saab leheküljelt EPSO testid ja katsed: müüdid ja tegelikkus.

Samuti palume teil tutvuda EPSO pädevusraamistikuga, et saada rohkem teavet nende pädevuste kohta, mis on olulised mis tahes ELi institutsioonide ja asutuste (mida EPSO teenindab) töökohal. Mõnda neist pädevustest hindab EPSO valikuetapis, teisi hindavad töölevõtmise etapis ELi institutsioonid ja asutused ise. 

 

EPSO TESTID JA KATSED – UUS KONKURSIMUDEL (ALATES 2023. AASTAST)

​Learn more about test standardisation under EPSO’s new competition model

Below for each profile you can find the list of possible tests and some samples of questions that candidates may encounter.

Administrators (AD-Generalists)

Administrators (AD–Specialists)

Assistants (AST-Generalists)

Assistants (AST-Specialists)

Assistants (AST-SC)

Lawyer-linguists (AD)

Lawyer-linguists (AD) - Court of Justice

Translators (AD)

 

Sample mock-test for an EPSO competition – Part 1: Reasoning skills

Sample mock-test for an EPSO competition – Part 2: EU knowledge

Sample mock-test for an EPSO competition – Part 3: Digital skills

EPSO TESTID JA KATSED – EELMINE KONKURSIMUDEL (KUNI 2022)

Main steps

  • Eligibility - evaluation of eligibility criteria and minimum requirements is done by the Selection Board.
  • Talent screener- only used for specialist competitions. In their application form, candidates are asked to list all their professional skills, experience and qualifications, which will then be assessed by the Selection Board.
  • Computer based multiple-choice tests - verbal, numerical, abstract reasoning tests and, for certain specialist competitions, tests on field-related competencies. All tests are remotely proctored. Please read carefully our notes on the IT Requirements for passing EPSO’s remotely proctored tests | EU Careers (europa.eu) and on Corporate computers and online tests | EU Careers (europa.eu).
  • Assessment centre phase - the final stage for the testing of general and field-related competencies under EPSO’s former competition model (published until the end of 2022). Through various tests, Selection Board members evaluate skills such as analysis and problem-solving, communicating, prioritising and organising, delivering quality and results, and others. The Assessment Centre tests are organised in an online format (remote) and the tests usually take place on different dates.

Types of tests

Below for each profile you can find the list of possible tests and some samples of questions that candidates may encounter.

Administrators (AD-Generalists)

Administrators (AD–Specialists)

Assistants (AST)

Assistants (AST-SC)

Interpreters (AD)

Lawyer-linguists (AD)

Translators (AD)

LEPINGULISED TÖÖTAJAD / CAST PERMANENT

On this page you will find some sample tests that candidates may have to pass when taking part in the Contract Agents / CAST Permanent selection procedure.

All these tests will be computer-based and you will take them at the same time via remotely proctored testing. Please read our information note on the core IT requirements for remotely proctored tests.

Reasoning skills tests:

  • Verbal (assesses your ability to think logically and understand verbal, numerical information).
  • Numerical (assesses your ability to think logically and understand numerical information).
  • Abstract (assesses your ability to think logically and understand the relations between concepts involving no linguistic, spatial or numerical elements).

Reasoning skills for FG I, II and III (CAST P).

Reasoning skills for FG IV ( CAST P).

Competency test for each profile

Pending adjustments in the testing system, EPSO will be responsible only for organising the reasoning tests, but not for the competency tests. The recruiting services of the EU institutions will adapt the selection procedure of Contract Agents accordingly, and keep their relevant services informed of the applicable procedure.