Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

EPSO testid ja katsed

multiple choice tests

EPSO konkursid või valikumenetlused koosnevad mitmest testist ja katsest, millega hinnatakse kandidaadi üld- ja erioskusi. Nende kohta leiab lisateavet EPSO pädevusraamistikust.

Konkursiteade on ainus ametlik dokument, mis sisaldab üksikasjalikku teavet EPSO poolt konkreetse konkursi jaoks kavandatud testide ja katsete kohta.

Sellelt leheküljelt leiate näiteid testidest, millega võite EPSO konkurssidel kokku puutuda. See lehekülg ei ole mõeldud selleks, et valmistada kandidaate ette valikutestide ja -katsete sooritamiseks. See ei kuulu EPSO ülesannete hulka.

Lisateavet EPSO valikumenetluste kohta saab leheküljelt EPSO testid ja katsed: müüdid ja tegelikkus.

 

EPSO TESTID JA KATSED – UUS KONKURSIMUDEL (ALATES 2023)

​Learn more about test standardisation under EPSO’s new competition model

Below for each profile you can find the list of possible tests and some samples of questions that candidates may encounter.

Administrators (AD-Generalists)

Administrators (AD–Specialists)

Assistants (AST-Generalists)

Assistants (AST-Specialists)

Assistants (AST-SC)

Lawyer-linguists (AD)

Lawyer-linguists (AD) - Court of Justice

Translators (AD)

You can also see a sample mock-test for an EPSO competition.

EPSO TESTID JA KATSED – EELMINE KONKURSIMUDEL (KUNI 2022)

Peamised etapid

  • Osalemistingimuste täitmine – osalemistingimuste ja miinimumnõuete täitmist hindab valikukomisjon.
  • Talent screener (kvalifikatsiooni hindamine) – üksnes spetsialistide konkursside puhul. Kandideerimisavalduses palutakse kandidaadil loetleda kõik ametialased oskused, kogemused ja kvalifikatsioonid. Neid hindab valikukomisjon.
  • Arvutipõhised valikvastustega testid – verbaalse, matemaatilise ja abstraktse mõtlemise testid ning teatavate spetsialistide konkursside puhul valdkonnapõhiste oskuste katse. Need testid on kaugjälgitavad. Palun lugege hoolikalt meie juhendeid „EPSO kaugjälgitud testide sooritamiseks vajalikud IT-nõuded“ | EU Careers (europa.eu) ning „Ettevõtete arvutid ja veebitestid“ | EU Careers (europa.eu).
  • Hindamiskeskus – üldvõimete ja -oskuste ning valdkonnapõhiste oskuste hindamise viimane etapp EPSO eelmises konkursimudelis (avaldatud kuni 2022. aasta lõpuni). Valikukomisjoni liikmed hindavad eri testide ja katsete abil selliseid oskusi nagu analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus, suhtlemisoskus, prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus, kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus jne. Hindamiskeskuse testid ja katsed korraldatakse veebis (kaugvormis) ja tavaliselt toimuvad need eri kuupäevadel.

Testide ja katsete tüübid

Allpool on iga profiili kohta esitatud võimalike testide ja katse loetelu ning näiteküsimused, mida võidakse kandidaatidele esitada.

Administraatorid (AD – Üldametnikud)

Administraatorid (AD – Spetsialistid)

Assistendid (AST)

Assistendid (AST-SC)

Tõlgid (AD)

Juristid-lingvistid (AD)

Tõlkijad (AD)

Contract Agents / CAST Permanent

On this page you will find some sample tests that candidates may have to pass when taking part in the Contract Agents / CAST Permanent selection procedure.

All these tests will be computer-based and you will take them at the same time via remotely proctored testing. Please read our information note on the core IT requirements for remotely proctored tests.

Reasoning skills tests:

  • Verbal (assesses your ability to think logically and understand verbal, numerical information).
  • Numerical (assesses your ability to think logically and understand numerical information).
  • Abstract (assesses your ability to think logically and understand the relations between concepts involving no linguistic, spatial or numerical elements).

Reasoning skills for FG I, II and III (CAST P).

Reasoning skills for FG IV ( CAST P).

Competency test for each profile

Pending adjustments in the testing system, EPSO will be responsible only for organising the reasoning tests, but not for the competency tests. The recruiting services of the EU institutions will adapt the selection procedure of Contract Agents accordingly, and keep their relevant services informed of the applicable procedure.