Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Hüved

ELi institutsioonide töötajate ülesanne on muuta Euroopa Liidu väärtused tegelikkuseks, aidata kujundada otsuseid ja viia ellu plaane, millel on ulatuslik mõju miljonitele ELi kodanikele.

Samal ajal pakub EL oma töötajatele mitmesuguseid atraktiivseid hüvesid, et vastata töötajate kutsealastele, isiklikele ja hariduslikele vajadustele.

Lisateabe saamiseks klõpsake allpool olevatel jaotistel.

Kiiresti muutuvas keskkonnas (nagu ELi institutsioonid) töötamine on väga aega- ja vaevanõudev. Vaatamata sellele toetab EL töö- ja eraelu tasakaalu, mis motiveerib inimesi andma endast parima nii tööl kui ka väljaspool seda.

ELi institutsioonides töötamine võimaldab Teil sobitada nii oma karjääri kui ka isikliku eluga seotud vajadusi, et Te ei peaks ühte teisele eelistama.

Paindlik tööaeg, kaugtöövõimalused, juurdepääs erinevatele isikliku arengu kursustele ning mitmekesine ja kaasav töökultuur, kodumaalt eemalviibimisega seotud hüved (nt reisi- ja kodumaalt eemalviibimise toetus) ja peresõbralikud hüved (nt ülalpeetava lapse toetus, Euroopa koolid, lapsehoolduspuhkus) on vaid mõned neist hüvedest, mida pakutakse töötajate heaolu suurendamiseks.

Olenemata sellest, kas taotlete alalist ametikohta või ajutist lepingut, pakuvad ELi institutsioonid konkurentsivõimelist palka, mis vastab teie oskustele, kogemustele, kohustustele ja motivatsioonile.

Palk varieerub sõltuvalt palgaastmest ja tegevusüksusest; ametnike puhul on lähtepalk sõltuvalt palgaastmest 3000 eurot (AST) kuni 5000 eurot (AD), samas kui lepinguliste töötajate eri tegevusüksuste puhul on lähtepalk 2000–2500 eurot. Palgatõusu aluseks on tulemused ja tööstaaž.

Üksikasjalik lisateave palgatabeli kohta.

Sõltuvalt teie isiklikust olukorrast võib teil olla õigus ka lisatoetustele, nagu ülalpeetava lapse toetus, kodumaalt eemalviibimise toetus, transpordikulude hüvitis või välismaal elamise toetus.

Lisateavet leiate ELi personalieeskirjadest.

Kui teil on pere või plaanite selle tulevikus luua, on teil õigus saada lisahüvitisi, näiteks majapidamis- ja lapsetoetust, vanemapuhkust, õppetoetust ning toetust kodumaalt lahkunud isikute ja nende pereliikmete iga-aastaste sõidukulude katmiseks.

Brüsselis või Luxembourgis töötamine annab teile lisaeelise: mõlemad on peresõbralikud linnad, kus on suurepärased riiklikud ja rahvusvahelised koolid ning lastehoiuasutused. Nende hulgas on ka Euroopa koolid, mis pakuvad ELi töötajate lastele mitmekeelset ja -kultuurilist haridust.

 

Euroopa koolid

Euroopa koolid on ametlikud õppeasutused, mida kontrollivad ühiselt 27 ELi liikmesriigi valitsused. Koolid on mõeldud peamiselt ELi institutsioonide töötajate lastele. Euroopa koolide eesmärk on anda mitmekeelset ja mitmekultuurilist kvaliteetset haridust lasteaia, algkooli ja keskkooli tasemel. Põhiharidust antakse ELi ametlikes keeltes. Selle eesmärk on tagada, et õpilaste emakeel (1. keel) püsiks tugeval tasemel. Seepärast on igas koolis mitu keelesektsiooni. Kooli ühtsuse edendamiseks ja tõeliselt mitmekultuurilise hariduse soodustamiseks pööratakse suurt tähelepanu võõrkeelte õppimisele, mõistmisele ja kasutamisele.

Euroopa koolide võrgustikku kuulub praegu 13 kooli, kus õpib kokku ligikaudu 28 300 õpilast. Enamik õpilasi õpib Brüsseli ja Luxembourgi koolides, kuid Euroopa koole on ka teistes liikmesriikides.

Lisateave Euroopa koolide eesmärkide ja põhimõtete ning asukohtade kohta.

Töö ELi institutsioonides tähendab elukestvat võimalust ametialaseks ja isiklikuks arenguks.

Uute oskuste arendamisega saavad töötajad oma motivatsiooni kõrgel hoida, töökohal edasi liikuda ja saavutada oma täieliku karjääripotentsiaali.

Koolitusi pakutakse mitmesugustel teemadel, nagu ELi diplomaatia, kaasamine ja mitmekesisus, ELi poliitika, institutsioonidevahelised suhted, töökohad ja sotsiaalsed lahendused, IT ja digitaalne areng, kui nimetada vaid mõnda.

Mõnede koolituskursuste eest vastutab Euroopa Haldusjuhtimise Kool (EUSA), mis loodi selleks, et pakkuda ELi töötajatele kvaliteetseid institutsioonidevahelisi kursusi.

ELi ametnikud oskavad vähemalt kahte ELi keelt ja enne esimest edutamist peavad nad tõendama oma oskusi ka kolmandas keeles.

ELi töötajad suhtlevad oma igapäevatöös mitmes keeles. Kestev keeleõpe on töötajate karjääri oluline osa ja seepärast pakub EL mitmesuguseid keelekursusi.