Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Kandideerimiseks avatud

Kas sooviksite töötada ELis?

Allpool on esitatud kõik EPSO hallatavad valikumenetlused: alaliste ametnike konkursid ja lepinguliste töötajate (CAST) valikumenetlused – kandideerimistähtajata (CAST Permanent) valikumenetlused.

Valige, milline vastab teie oskustele, ja vaadake, kuidas kandideerida.

EPSO teeb muude 2024. aastal korraldatavate konkursside ajakava teatavaks nii kiiresti kui võimalik. Lisateabe saamiseks külastage tulevaste valikumenetluste lehte ja tellige sealsed teavitused.

Ametinimetus Domain(s) Grade Institution/EU body Location(s) Deadline
Kriisiohje (administraatorid) Välissuhted AD 7 ELi institutsioonid Brüssel (Belgia), Luxembourg (Luksemburg), Strasbourg (Prantsusmaa)
Mikromajandus/makromajandus (administraatorid) Majandus, rahandus ja statistika AD 6 ELi institutsioonid Brüssel (Belgia), Luxembourg (Luksemburg), Strasbourg (Prantsusmaa)
Ränne ja sisejulgeolek (administraatorid) Välissuhted AD 7 ELi institutsioonid Brüssel (Belgia), Luxembourg (Luksemburg), Strasbourg (Prantsusmaa)
Finantsmajandus (administraatorid) Majandus, rahandus ja statistika AD 6 ELi institutsioonid Brüssel (Belgia), Luxembourg (Luksemburg), Strasbourg (Prantsusmaa)
Tööstusökonoomika (administraatorid) Majandus, rahandus ja statistika AD 6 ELi institutsioonid Brüssel (Belgia), Luxembourg (Luksemburg), Strasbourg (Prantsusmaa)
Makromajandusstatistika (administraatorid) Majandus, rahandus ja statistika AD 7 ELi institutsioonid Brüssel (Belgia), Luxembourg (Luksemburg), Strasbourg (Prantsusmaa)
Andmed ja statistika (administraatorid) Majandus, rahandus ja statistika AD 6 ELi institutsioonid Brüssel (Belgia), Luxembourg (Luksemburg), Strasbourg (Prantsusmaa)
Kommunikatsioon
Ametinimetus Grade
Teabevahetus (CAST Permanent) FG III, FG IV
Majandus, rahandus ja statistika
Ametinimetus Grade
Finantsvaldkond (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
Euroopa avalik haldus
Ametinimetus Grade
Hoonete haldamine (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
Poliitilised küsimused / ELi tegevuspõhimõtted (CAST Permanent) FG III, FG IV
Projekti/programmi juhtimine (CAST Permanent) FG III, FG IV
Infotehnoloogia
Ametinimetus Grade
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (CAST Permanent) FG III, FG IV
Keeled
Ametinimetus Grade
Korrektorid (CAST Permanent) FG III
Tõlkijad (CAST Permanent) FG IV
Õigusvaldkond
Ametinimetus Grade
Õigus (CAST Permanent) FG III, FG IV
Tugitöötajad
Ametinimetus Grade
Hariduspsühholoogid (CAST Permanent) FG IV
Lastehoiuasutuste töötajad (CAST Permanent) FG II
Töölised ja haldustuge pakkuvad töötajad (CAST Permanent) FG I
Sekretärid/kantseleitöötajad (CAST Permanent) FG II
Personalihaldus
Ametinimetus Grade
Haldus / Inimressursid (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
Kriisiohje ja sisejulgeolek
Ametinimetus Grade
Turvatoimingud, sealhulgas piirkondlik turvalisus (CAST Permanent) FG III, FG IV
Turvatoimingud (CAST Permanent) FG II
Tehniline turvalisus (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV
Teabe ja dokumentide turvalisus (CAST Permanent) FG III, FG IV
IT-turve (CAST Permanent) FG III, FG IV