Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Osalemise üld- ja eritingimused

agenda pencil glasses usb key

Osalemise üld- ja eritingimused on tingimused, mille kandidaadid peavad täitma, et kandideerida tööle ELi institutsioonidesse. 

Need varieeruvad sõltuvalt sellest, kas kandidaat kandideerib alalise ametniku, ajutise või lepingulise töötaja või liikmesriigi lähetatud eksperdi ametikohale. 

Osalemistingimused ja miinimumnõuded on esitatud konkursiteates, osalemiskutses või vaba ametikoha teates, mis lisatakse igale tööpakkumise teatele

Lisateavet valikumenetluse kohta leiate valikumenetluse lehelt.
 

Osalemise üldtingimused

Kõik kandidaadid peavad täitma vähemalt kolm üldist osalemistingimust, s.t neil peavad olema:  

  • ühe ELi liikmesriigi kõik kodanikuõigused (lisateavet selle kohta, mida kujutab endast ELi kodakondsus, saab siit: ELi kodakondsus: õigused ja võimalused (europa.eu)),
  • täidetud kõik oma riigi sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ettenähtud kohustused,
  • töökohustuste täitmiseks vajalikud isikuomadused.

ELi institutsioonid, organid ja asutused võivad lisada täiendavaid osalemistingimusi.

Osalemise eritingimused

Kandidaadid peavad täitma ka konkursiteates, osalemiskutses või vaba ametikoha teates ette nähtud eritingimused.

  • Keelenõuded 

Kandidaat peab oskama vähemalt kaht ELi ametlikku keelt tasemel, mida nõutakse valikumenetluses, milles ta soovib osaleda. Konkreetsed keelenõuded on esitatud vastavas konkursiteates, osalemiskutses või vaba ametikoha teates. Keeleoskuse eri tasemed on määratletud dokumendis „Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteem – Enesehindamisskaala“.

  • Haridusega seotud nõuded 

Haridusega seotud miinimumnõuded sõltuvad valitud profiilist. Üldreeglina on haridusega seotud nõuded järgmised:

ametikohtadel, mis ei eelda kõrgharidust (assistendid; I tegevusüksus: füüsiline töö ja haldustugi; II tegevusüksus: kantselei-, sekretäri-ja büroohaldusega seotud ülesanded; III tegevusüksus: haldusalased, nõuandvad, keelealased, tehnilised ülesanded), nõutakse keskharidust; 

kõrgharidust eeldavatel ametikohtadel (administraatorid; IV tegevusüksus) nõutakse ülikooliharidust (vähemalt kolm aastat õpinguid).

  • Erialane töökogemus 

Kandidaat peab täitma vastavas konkursiteates, osalemiskutses või vaba ametikoha teates ette nähtud erialase töökogemusega seotud nõuded.

  • Vanusepiirangud

ELi institutsioonides töötamiseks vanusepiiranguid ei ole, kuid uute värvatud ametnike pensioniiga saabub nende 66aastaseks saamisel. Täiendavat teavet saab ELi ametnike personalieeskirjadest.
 

Lisateavet leiab osalemistingimusi käsitlevast korduma kippuvate küsimuste rubriigist.