Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Osalemise üld- ja eritingimused

Osalemise üld- ja eritingimused on tingimused, mille kandidaadid peavad täitma, et kandideerida tööle ELi institutsioonidesse. 

Need varieeruvad sõltuvalt sellest, kas kandidaat kandideerib alalise ametniku, ajutise või lepingulise töötaja või riikide lähetatud eksperdi ametikohale. 

Osalemistingimused ja miinimumnõuded on esitatud igale tööpakkumise teatele lisatavas konkursiteates, osalemiskutses või vaba ametikoha teates

Lisateavet valikumenetluse kohta leiate meie lehelt Kuidas kandideerida?
 

Üldtingimused

Kõik kandidaadid peavad täitma vähemalt kolm üldist osalemistingimust, s.t neil peavad olema:  

  • ühe ELi liikmesriigi kõik kodanikuõigused,
  • täidetud kõik oma riigi sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ettenähtud kohustused,
  • töökohustuste täitmiseks vajalikud isikuomadused.

ELi institutsioonid, organid ja asutused võivad lisada täiendavaid osalemistingimusi.

Eritingimused

Kandidaadid peavad täitma ka konkursiteates, osalemiskutses või vaba ametikoha teates sätestatud eritingimused.

  • Keelenõuded 

Kandidaadil peab olema vähemalt kahe ELi ametliku keele oskus tasemel, mida nõutakse valikumenetluses, milles ta soovib osaleda. Konkreetsed keelenõuded on esitatud vastavas konkursiteates, osalemiskutses või vaba ametikoha teates. Keeleoskuse eri tasemed on määratletud dokumendis Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteem – Enesehindamisskaala.

  • Haridusega seotud nõuded 

Haridusega seotud miinimumnõuded sõltuvad valitud profiilist. Üldiselt on nii:

Ametikohtadel, mis ei eelda kõrgharidust (assistendid; I tegevusüksus: füüsiline töö ja haldustugi; II tegevusüksus: kantselei-, sekretäri-ja büroohaldusega seotud ülesannete täitmine; III tegevusüksus: haldusalaste, nõuandvate, keelealaste, tehniliste ülesannete täitmine), nõutakse keskharidust; 

Kõrgharidust eeldavatel ametikohtadel (administraatorid; IV tegevusüksus) puhul nõutakse ülikooliharidust (vähemalt kolm aastat õpinguid).

  • Erialane töökogemus 

Kandidaat peab täitma vastavas konkursiteates, osalemiskutses või vaba ametikoha teates sätestatud erialase töökogemusega seotud nõuded.

  • Vanusepiirangud

ELi institutsioonides töötamiseks vanusepiiranguid ei ole, kuid uute värvatud ametnike pensioniiga saabub nende 66-aastaseks saamisel. Täiendavat teavet saab ELi ametnike personalieeskirjadest.
 

Lisateavet leiab osalemistingimusi käsitlevast korduma kippuvate küsimuste rubriigist.