Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Ligestilling

 Nedenfor kan du se nogle eksempler på, hvordan EPSO gør lige muligheder til en realitet:

  • Alle udvælgelsesprocedurer er forankret i en aktiv ligestillingspolitik og overholder EU-lovgivningen og international lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling, herunder gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD).
  • Der foretages rimelige tilpasninger til ansøgere med særlige behov på grund af et handicap eller et helbredsproblem.
  • Upartiskhed er det overordnede princip, der styrer EPSO's udvælgelseskomitéers arbejde. Der sørges for, at komitéernes medlemmer har forskellig baggrund for at sikre balance med hensyn til køn, alder, nationalitet, sprog osv. De er uddannet i objektive og fordomsfrie vurderingsmetoder og i de højeste faglige standarder for udvælgelse.

På denne måde bestræber EPSO sig på at sikre, at alle ansøgere har de samme muligheder og den samme adgang til udvælgelsesprocedurerne.

Yderligere EPSO-tiltag omfatter:

  • Gennemførelse af systematisk statistisk analyse og overvågning af prøveelementerne for at sikre standardiserede og objektive kompetencebaserede metoder og vurderinger.
  • Systematisk indsamling af feedback fra ansøgerne via tilfredshedsundersøgelser, så EPSO løbende kan forbedre sig.
  • Anonymiserede screeninger af CV'er og rettelser af skriftlige prøver udelukkende på grundlag af objektive kriterier.
  • Screeninger af tilgængeligheden af EPSO's kommunikation, udvælgelsesprocedurer og prøver. EPSO udarbejder om nødvendigt tilpassede formater, der er tilgængelige for hjælpeteknologi.

Læs mere i afsnittet med spørgsmål og svar om lige muligheder.

Har du et handicap eller et helbredsproblem, der kræver særlig tilpasning af EPSO's udvælgelsesprøver? Læs mere i afsnittet med vigtige oplysninger til højre på denne side.

 

Se vores video nedenfor for at få mere at vide om alle de tilpasninger, vi tilbyder i vores udvælgelsesprøver for ansøgere med handicap eller særlige behov:

Video file