Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

EPSO omlægger personaleudvælgelsen

EPSO gennemfører i øjeblikket en omfattende ændring af personaleudvælgelsen for bedre at kunne imødekomme EU-institutionernes skiftende behov og arbejdsmarkedets udvikling. Der er strategiske overvejelser i gang om et nyt koncept for AD-udvælgelsesprøven for generalister og om en revideret kompetenceramme. Et vigtigt mål i den forbindelse er at opnå en mere mangfoldig ansøgerpulje, hvad angår såvel profiler som baggrunde. Med hensyn til udvælgelsesprøverne for specialister er vi allerede i en pilotfase, hvor vi afprøver nogle nye udvælgelsesmetoder.

Hovedformålene er dels at afkorte udvælgelsesprøvernes varighed, gøre dem mere velfungerende for både ansøgerne og bedømmerne og i højere grad målrette dem til de specialister, som de ansættende institutioner søger, dels at anvende moderne testmetoder, der lever op til den bedste internationale praksis. EPSO vil indføre computerstøttet generering af multiple choice-spørgsmål inden for de relevante fagområder på et tidligt tidspunkt i udvælgelsesprøverne for specialister, og fremover vil prøverne i ræsonnement vil blive bedømt som bestået eller ikke bestået. På grund af covid-19-krisen indførte EPSO tidligere end forventet fjernovervågede assessmentcenterprøver, og i forbindelse med visse udvælgelsesprøver kan ansøgerne nu aflægge nogle computerbaserede prøver enten online eller i testcentre. Af andre pilotprojekter kan nævnes test på alle 24 officielle EU-sprog og computerstøttet talentscreening. Eftersom disse pilotprojekter er i den indledende fase, og resultaterne af dem først skal analyseres, vil EPSO fortælle nærmere om dem på et senere tidspunkt.

Objektivitet og ligebehandling er kernen i omstillingsprocessen.