Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Dokdy musím zaslat diplomy a doklady o získané odborné praxi?

Naskenované kopie příslušných dokumentů, jež dokládají informace uvedené v přihlášce, mohou do systému nahrávat pouze ti uchazeči, kteří již byli pozváni na testy do hodnotícího centra. Obecně platí, že tyto dokumenty musí být nahrány a připojeny k žádosti nejpozději den před konáním ústní zkoušky v hodnotícím centru.

Uchazeči účastnící se výběrových řízení na místa smluvních zaměstnanců (CAST/P) by ke své přihlášce doklady připojovat neměli.