Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Ekonomi, finans och statistik

Nationalekonomer, ekonomer och statistiker spelar en viktig roll genom att ge råd till beslutsfattarna om hur levnadsstandarden i EU kan höjas. 

Tack vare sina sakkunskaper kan de bidra till nya jobb och ekonomiskt välstånd. De främjar tillväxt i hela EU genom att bland annat utvärdera ekonomiska trender, föreslå lösningar på kriser och stödja näringslivet.

Statistiker

Arbetsbeskrivning

Statistiker bidrar med viktiga underlag för beslutsfattandet i EU och till framtida strategier. De arbetar med att samla in, utvärdera och tolka data som ska bidra till EU:s beslut inom ekonomi, finans, samhälle, jordbruk, miljö och många andra områden. 

Deras arbetsuppgifter omfattar bland annat att utforma och genomföra statistikprogram, lägga fast metoder, tillämpa matematiska modeller, göra kvantitativa och kvalitativa analyser, reglera och samordna statistikverksamhet, tolka och sprida data och genomföra projektplaner. 

Som statistiker kan du jobba i EU-förvaltningen som antingen handläggare eller assistent.

Utbildning och meriter

Du måste ha goda kunskaper i minst två EU-språk.

Som handläggare måste du ha en universitets- eller högskoleexamen i ett relevant ämne för att anställas i lönegrad AD 5 (ingångsnivån för fast anställda handläggare). För att anställas på en högre nivå (lönegrad AD 7) måste du också ha flera års relevant erfarenhet.

Som assistent måste du ha antingen en eftergymnasial utbildning i ett lämpligt ämne och några års relevant yrkeserfarenhet eller gymnasieutbildning och minst flera års relevant yrkeserfarenhet

Vilka utbildningar och meriter som krävs kan variera så kontrollera alltid de specifika kraven när ett urvalsförfarande publiceras.

Läs mer om urvalsförfaranden och olika personalkategorier.

Titta också på vår sida med lediga jobb eller vår sida om praktik.

Nationalekonom

Arbetsbeskrivning

Nationalekonomer bidrar till att förbättra de ekonomiska och sociala förhållandena för EU:s invånare. De bidrar till att ge ekonomin en skjuts, hantera finanskriser och utforma sunda strategier för att lösa världsekonomiska problem. 

Nationalekonomerna ger råd till högre beslutsfattare och ger vägledning om bland annat finansieringsinstitutioner och finansiella marknader, ekonomisk integration och utveckling, handel inom EU, offentliga finanser, strukturreformer och euron. 

Utbildning och meriter

Du måste ha goda kunskaper i minst två EU-språk och en universitets- eller högskoleexamen i ett relevant ämne för att anställas i lönegrad AD 5 (ingångsnivån för fast anställda handläggare). För att anställas på en högre nivå (lönegrad AD 7) måste du också ha flera års relevant erfarenhet. Vilka utbildningar och meriter som krävs kan variera så kontrollera alltid de specifika kraven när ett urvalsförfarande publiceras.

Läs mer om urvalsförfaranden och olika personalkategorier.

Titta också på vår sida med lediga jobb eller vår sida om praktik.

Ekonomiansvarig/ekonomiassistent

Arbetsbeskrivning

Ekonomiansvariga ger råd till högre tjänstemän vid planeringen av strategier som uppfyller EU:s ekonomiska och finansiella krav, medan ekonomiassistenterna hjälper och stöder dem i det arbetet. 

Ekonomiansvariga kartlägger bland annat EU:s ekonomiska behov och budgetbehov, övervakar och analyserar de finansiella marknaderna, banksystemen och olika marknadssegment i EU, utformar och utvärderar finanspolitiken, skriver ekonomiska rapporter, tar fram ekonomiska prognoser, lägger fast finansiella förfaranden och budgetförfaranden, bistår vid revisioner och inspektioner och planerar och sköter offentliga upphandlingar.

Utbildning och meriter

För att kunna söka till en tjänst som ekonomiansvarig måste du ha goda kunskaper i minst två EU-språk och en lämplig universitets- eller högskoleexamen för att anställas i lönegrad AD 5 (ingångsnivån för fast anställda handläggare). För att anställas i en högre lönegrad (lönegrad AD 7) måste du dessutom ha flera års relevant yrkeserfarenhet.

För att kunna söka en tjänst som ekonomiassistent måste du ha goda kunskaper i minst två EU-språk och antingen en eftergymnasial utbildning i ett relevant ämne och några års lämplig yrkeserfarenhet eller gymnasieutbildning och flera års yrkeserfarenhet

Vilka utbildningar och meriter som krävs kan variera så kontrollera alltid de specifika kraven när ett urvalsförfarande publiceras.

Läs mer om urvalsförfaranden och olika personalkategorier.

Titta också på vår sida med lediga jobb eller vår sida om praktik.