Sari la conținutul principal
Logoul Comisiei Europene

Trebuie să menționez în formularul de candidatură toate calificările/diplomele pe care le dețin?

Da, este obligatoriu să menționați toate diplomele/calificările pe care le dețineți.

Iată ce declarați la punctul 1 din declarația din formular: „Declar pe propria răspundere că informațiile furnizate în prezentul formular de candidatură sunt adevărate și complete.” Dacă nu respectați această prevedere, puteți fi exclus din procedura de selecție.