Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Naar snellere, compactere en toegankelijkere selectieprocedures

man on the laptop

Op 31 januari heeft de interinstitutionele raad van bestuur (het leidinggevend orgaan van EPSO) besloten de mondelinge tests te schrappen in het kader van een fundamentele hertekening van het selectieproces.

Voortaan ligt de nadruk meer op de kwalificaties van de kandidaten en op een reeks schriftelijke tests die allemaal in één testsessie worden afgelegd. Alle tests vinden online plaats, met toezicht op afstand. Meer hierover vindt u in onze informatienota’s.

Nu de procedure uitsluitend schriftelijke tests zal omvatten, kan deze in slechts 6 maanden worden afgerond, en op termijn wellicht nog sneller.

Na afloop van het vergelijkend onderzoek stelt de jury de reservelijst op met de namen van de geslaagde kandidaten. De lijst wordt vervolgens ter beschikking gesteld van de Europese instellingen, die vervolgens kandidaten in dienst kunnen nemen.

Het eerste vergelijkend onderzoek in het kader van de nieuwe procedure werd gepubliceerd op 22 juni 2023 (Economie). Kijk voor actuele informatie op Verwachte selectieprocedures. Daar kunt u zich ook aanmelden om op de hoogte te worden gehouden van nieuwe selectieprocedures.
 

Belangrijkste nieuwigheid

Het assessment en de daarbij behorende mondelinge tests, die sinds 2010 werden gebruikt, worden afgeschaft.

De algemene competenties zullen nog altijd worden getoetst, via sollicitatiegesprekken die zullen plaatsvinden na het opstellen van de reservelijst en die zullen worden afgenomen door de Europese instelling waar de kandidaat in dienst zal treden. De instellingen beslissen zelf welke kandidaten ze uiteindelijk selecteren.
 

Belangrijkste voordelen

Snelheid: het doel is om vergelijkende onderzoeken binnen 6 maanden af te ronden en op termijn wellicht nog sneller (vanaf het moment van publicatie tot de opstelling van de reservelijst).

Efficiëntie: alle tests vinden online plaats, in één testsessie, dus in slechts één dag voor elke kandidaat.

Modernisering: onlinetests zijn sneller, flexibeler, in overeenstemming met de huidige gedigitaliseerde wereld, “groener” en toegankelijker voor de overgrote meerderheid van de kandidaten, ongeacht waar zij zich bevinden.

Transparantie: de bronnen die worden gebruikt voor het opstellen van de EU-kennistest, worden vooraf online gepubliceerd door EPSO, zodat alle kandidaten op gelijke voet kunnen deelnemen.

Kwaliteit: met de nieuwe procedure worden kandidaten geselecteerd die over goede cognitieve vaardigheden beschikken en uitblinken in vakkennis en schriftelijke communicatie/redactionele vaardigheden. Zij hebben het juiste diploma en/of werkervaring.

Duidelijke competenties: het algemene competentiekader dat EPSO in april 2022 heeft vastgesteld, blijft geldig.

Diversiteit: met snellere, compactere en toegankelijkere selectieprocedures wil EPSO ook een meer gevarieerde groep kandidaten aantrekken.
 

 

Hoofdstructuur van het nieuwe model

Tests redeneervermogen (verbaal, numeriek en abstract)

Deze blijven deel uitmaken van de selectieprocedure. Meestal wordt er geen ranglijst wordt opgesteld; kandidaten moeten alleen een minimumscore behalen. Het gewicht dat aan elk van de drie vaardigheden wordt toegekend, kan variëren naargelang van het profiel dat wordt geselecteerd. 

Een EU-kennistest voor generalisten
Een meerkeuzetest op het vakgebied voor specialisten

De EU-kennistest zal inhoudelijke vragen omvatten over de werking, het beleid en de procedures van de EU.

Kandidaten kunnen online zien welke bronnen voor het opstellen van deze test werden gebruikt, zodat de test ook haalbaar is voor mensen die geen Europese studies hebben gedaan of geen Europese werkervaring hebben. De voor het opstellen van deze test gebruikte bronmaterialen worden tegelijk met de bekendmaking van de aankondiging van het vergelijkend onderzoek gepubliceerd.

EPSO publiceert geen bronmateriaal voor de vakgerelateerde meerkeuzetest voor vergelijkende onderzoeken voor specialisten.

Casestudy

Alle vergelijkende onderzoeken omvatten een casestudy om de schriftelijke communicatievaardigheden (d.w.z. redactionele vaardigheden) te beoordelen.

Digitale vaardigheidstest

Sommige vergelijkende onderzoeken, zoals voor generalisten in rang AD5, kunnen een digitale vaardigheidstest omvatten, in overeenstemming met de behoeften van de EU-instellingen.
 

Belangrijkste stappen van een vergelijkend onderzoek

  • Bekendmaking van de aankondiging van het vergelijkend onderzoek
  • Zelfbeoordeling om na te gaan of u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden via het Experience Assessment Survey Instrument (EASI)*, waarna de sollicitatie kan worden ingediend
  • Tests redeneervermogen (score voldoende/onvoldoende)
  • EU-kennistest voor generalisten of vakgerelateerde meerkeuzetest (FRMCQ) voor specialisten – met ranglijst
  • Digitale vaardigheidstest (indien van toepassing)
  • Casestudy (beoordeling van redactionele vaardigheden), wordt alleen verwerkt voor degenen met de beste resultaten voor de EU-kennistest of de vakgerelateerde meerkeuzetest.
  • Controle of kandidaten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (vindt in een passend stadium plaats (definitieve verificatie vóór plaatsing op de reservelijst); controle van de tweede taal indien nodig)
  • Reservelijst (databank van geslaagde kandidaten, gepubliceerd door EPSO aan het einde van elk vergelijkend onderzoek, gebruikt door de EU-instellingen om specifieke vacatures te vervullen)
  • Eenmalige mogelijkheid tot “Aanvraag heronderzoek” – kandidaten die menen dat er sprake is van een materiële fout of een inbreuk op de regels voor vergelijkende onderzoeken die de resultaten van de selectieprocedure heeft beïnvloed, kunnen een verzoek indienen om hun testresultaten opnieuw te kijken. Dit verzoek kan slechts éénmaal worden ingediend, overeenkomstig de procedure die wordt beschreven in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek.

* EASI biedt u de mogelijkheid om vooraf te controleren hoe waarschijnlijk het is dat u wordt toegelaten tot een vergelijkend onderzoek. Hierbij worden uw kwalificaties en werkervaring getoetst aan de vereisten in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek. De feedback wordt alleen gedeeld met de kandidaten zelf en niet met de jury.