Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Welke aanvullende procedures kan ik verwachten als ik bij de Europese Commissie word aangenomen voor een functie waarbij ik gevoelige en gerubriceerde moet verwerken?

Overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Besluit 2015/444 van de Commissie [1] moeten alle personeelsleden van de Europese Commissie die werken met gevoelige en gerubriceerde informatie die een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist (“gerubriceerde EU-informatie”), over een passende veiligheidsmachtiging beschikken (van niveau “EU SECRET”).

Voor bepaalde functies kunnen geslaagde kandidaten daarom worden verzocht de in het besluit beschreven procedure voor veiligheidsmachtiging te ondergaan alvorens in dienst te kunnen treden bij de Europese Commissie. Deze voorwaarde wordt in voorkomend geval steeds duidelijk vermeld in het vacaturebericht. Geslaagde kandidaten moeten bereid zijn het veiligheidsonderzoek te ondergaan dat wordt uitgevoerd door de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn.

De procedure kan per lidstaat aanzienlijk verschillen. Wij raden u aan u te informeren over de procedure alvorens uw sollicitatie in te dienen.


[1] Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de Commissie van 13 maart 2015 betreffende de veiligheidsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 53).