Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Hoe zorgt EPSO voor gelijke kansen voor iedereen?

Question categories:

Alle EPSO-tests, en de wijze waarop ze worden gescoord, worden grondig geanalyseerd om ervoor te zorgen dat ze eerlijk zijn en geen negatieve gevolgen hebben voor bepaalde groepen kandidaten. EPSO stelt momenteel alles in het werk om de gloednieuwe ISO-norm voor beoordelingsprocedures toe te passen en houdt zich nu al aan het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Een belangrijk aspect van rechtvaardigheid is genderevenwicht en EPSO probeert om evenveel mannelijke als vrouwelijke kandidaten aan te trekken en te selecteren. In de praktijk solliciteren mannen en vrouwen in onevenredige mate voor bepaalde profielen. Maar over het algemeen zijn de sollicitaties in evenwicht, en het laatste vergelijkend onderzoek voor AD-generalisten leverde 50% mannelijke en 50% vrouwelijke geslaagde kandidaten op.