Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Wat is een "aankondiging van een vergelijkend onderzoek"?

Question categories:

De EU-instellingen selecteren hun vaste personeel via algemene vergelijkende onderzoeken. Voor elk algemeen vergelijkend onderzoek verschijnt de "aankondiging van een vergelijkend onderzoek" in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van EPSO. In de aankondiging van een vergelijkend onderzoek vindt u een volledige beschrijving van het profiel dat wordt gezocht, welke opleiding (en soms ook werkervaring) u ten minste moet hebben en met welke toetsen en andere assessmentproeven uw professionele vaardigheden en competenties zullen worden getest. U vindt er ook de nodige informatie over hoe u zich kunt inschrijven. Meestal verschijnt deze aankondiging van een vergelijkend onderzoek bij de start van de inschrijvingsperiode.

Gezien het meestal zeer hoge aantal deelnemers is dit volgens EPSO de eerlijkste en meest transparante manier om personeel te selecteren. Spontane sollicitaties kunnen daarom niet in aanmerking worden genomen.