Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

EU-instellingen en -organen waarvoor EPSO werkt

 
 

Het Europees Parlement is een dynamische, inclusieve en meertalige organisatie die een grote verscheidenheid aan loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Het personeel van het Parlement ondersteunt de rechtstreeks verkozen leden van het Europees Parlement bij hun werk om een vreedzamer, veiliger, rechtvaardiger en welvarender Europa tot stand te brengen. Het Parlement biedt carrièremogelijkheden binnen al zijn departementen. De werkzaamheden lopen uiteen van zijn kerntaak, het opstellen van wetgeving, tot allerlei ondersteunende werkzaamheden waardoor het Parlement soepel kan werken. Elk personeelslid speelt direct of indirect een belangrijke rol bij de werkzaamheden van het Parlement in het belang van de EU-burgers: het bevorderen en verdedigen van de democratie, de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de EU en daarbuiten. Onze vacatures vindt u op de website Werken bij het Parlement.

 

Een baan bij het secretariaat-generaal van de Raad biedt de unieke mogelijkheid om twee belangrijke EU-instellingen te ondersteunen: de Europese Raad en de Raad van de EU.
De Europese Raad, die bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van alle EU-landen, bepaalt de algemene richting van het EU-beleid en de prioriteiten voor de toekomst van de EU. Hij bepaalt de strategische en politieke agenda van de EU op het hoogste niveau. De Raad van de EU onderhandelt over EU-wetgeving, coördineert het beleid van de EU-landen, ontwikkelt het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en sluit internationale overeenkomsten. De Raad van de EU bestaat uit ministers en staatssecretarissen van alle EU-landen die bijkomen in tien verschillende samenstellingen (economie, volksgezondheid, buitenlandse zaken, enz.).

 

De rol van de Europese Commissie is het bevorderen van het algemeen belang van de EU door wetgeving voor te stellen en te handhaven: dit is de politiek onafhankelijke uitvoerende macht van de EU.  Politiek leiderschap wordt gegeven door een team van commissarissen (één uit elk EU-land), onder leiding van de voorzitter van de Commissie. De voorzitter bepaalt wie verantwoordelijk is voor welk beleidsterrein. Wanneer de Commissie een wetsvoorstel heeft ingediend, moeten de Raad (die de lidstaten vertegenwoordigt) en het Parlement (dat de Europese burgers vertegenwoordigt) zich erover buigen voordat het aangenomen kan worden. De Commissie beheert de EU-begroting en de beleidsprogramma’s (d.w.z. landbouw, visserij, onderzoek enz.) in samenwerking met de autoriteiten in de lidstaten.

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is de rechterlijke instantie van de EU. Zijn rol is ervoor te zorgen dat de EU-wetgeving door de EU-instellingen en -landen wordt nageleefd en in de hele EU op dezelfde manier wordt toegepast. Dit garandeert dat de EU wordt gebaseerd op de rechtsstaat, een fundamenteel element van alle democratische entiteiten.

 

De Europese Rekenkamer is de externe accountant van de Europese Unie. De Rekenkamer is opgericht bij het Verdrag van Brussel van 1975 en ging in 1977 aan het werk. De Europese Rekenkamer, een van de zeven EU-instellingen, is gevestigd in Luxemburg en heeft ongeveer 900 personeelsleden (auditors, ondersteunend en administratief personeel) van alle EU-nationaliteiten in dienst.

 

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) is de spreekbuis van de regio’s en steden in de Europese Unie. Het is een politieke assemblee van ruim 300 lokale en regionale politici. Door hun adviezen aan en discussies met vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad, dragen de leden van het CvdR bij aan de besluitvorming van de Unie.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is een uniek forum voor raadpleging, dialoog en consensus tussen vertegenwoordigers van alle verschillende sectoren van het maatschappelijk middenveld, waaronder werkgevers, vakbonden en groepen als beroeps- en gemeenschapsverenigingen, jongerenorganisaties, vrouwengroepen, boeren, consumenten, het midden- en kleinbedrijf, milieuactivisten en veel meer. Het heeft tot taak een stem te geven aan het maatschappelijk middenveld.

 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) is de onafhankelijke autoriteit voor gegevensbescherming van de EU, die de taak heeft ervoor te zorgen dat de instellingen en organen van de EU de gegevensbeschermingswetgeving naleven. Hij is ook onpartijdig adviseur voor beleid en wetsvoorstellen die van invloed kunnen zijn op het recht op privacy en gegevensbescherming.

De Europese dienst voor extern optreden (EDEO) is de diplomatieke dienst van de Europese Unie. Hij helpt het hoofd buitenlandse zaken van de EU (de “Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid”), bij de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie. De EDEO is gevestigd in Brussel, maar heeft een uitgebreid wereldwijd netwerk van EU-diplomaten. Hij is de link tussen Europese ambtenaren, diplomaten van de buitenlandse diensten van de EU-landen en lokaal personeel wereldwijd.

 

De Europese Ombudsman is een klein, dynamisch bureau dat de burgers helpt bij hun contacten met de EU-instellingen, -organen en -agentschappen. Het onderzoekt klachten over kwesties die variëren van een gebrek aan transparantie in de besluitvorming of de weigering om toegang tot documenten te geven, tot schendingen van de grondrechten en contractuele aangelegenheden. Het doet ook op eigen initiatief onderzoek naar systemische kwesties, en bevordert goede administratieve praktijken. Het team van de Europese Ombudsman bestaat uit zo’n 80 mensen. Hun rol is het bevorderen van een efficiënt, verantwoordelijk en transparant bestuur van de EU.