Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Audit

Auditors spelen een cruciale rol bij de verbetering van het bestuur en het beheer van de Europese Unie en zorgen ervoor dat de Europese instellingen verantwoording afleggen aan de burger.

Auditors voeren onafhankelijke controles uit op allerlei gebieden. Zij controleren de ontvangsten en uitgaven van de EU en gaan na of de wet- en regelgeving in acht is genomen.

Auditor

Functieomschrijving

Auditors voeren diverse externe en interne inspecties uit en ondersteunen senior beleidsmakers. Zij voeren allerlei taken uit om te controleren of de EU-middelen naar behoren worden geïnd en besteed en of maatregelen rechtmatig zijn. Zij beoordelen of de interne procedures correct worden toegepast en verstrekken deskundig advies over de uitvoering van het beleid.

Kwalificaties

U beheerst ten minste twee EU-talen goed en heeft het diploma of de beroepskwalificatie die nodig is om in te stappen in rang AD5 (de laagste rang voor administrateurs). Met enkele jaren relevante werkervaring kunt u zelfs in een hogere rang beginnen (rang AD7). De vereiste kwalificaties kunnen verschillen, dus controleer altijd de specifieke vereisten van elke selectieprocedure.

Meer informatie over selectieprocedures en de verschillende personeelscategorieën.

Meer informatie over vacatures of stages.