Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Raad van de Europese Unie

De regeringen van alle EU-landen vaardigen, afhankelijk van het onderwerp, elk een minister af naar de Raad van de Europese Unie om wetsvoorstellen te bespreken, te wijzigen en goed te keuren, en het beleid te coördineren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel. De door de Raad gemaakte afspraken zijn bindend voor de nationale regeringen. Samen met het Europees Parlement vormt de Raad de wetgevende macht van de EU.

De Raad van de Europese Unie werft en selecteert gewoonlijk medewerkers via algemene vergelijkende onderzoeken en selecties. Deze worden voor de instellingen samen georganiseerd door het Europees Bureau voor personeelsselectie. Soms neemt de Raad van de EU ook tijdelijk personeel aan, als arbeidscontractant of tijdelijk functionaris. Dit geldt voor alle instellingen.

Location
Brussel (België)