Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Pašreizējā situācija saistībā ar jauno konkursu modeli

EPSO Administratīvā padome (kurā darbojas to iestāžu pārstāvji, kuras ir mūsu klienti) 21. jūnijā tikās Luksemburgā, lai izskatītu vairākus priekšlikumus par to, kā veidot EPSO jauno konkursu modeli. Administratīvās padomes reakcija uz EPSO priekšlikumiem bija piesardzīgi pozitīva, tomēr tā uzdeva daudzus jautājumus par iespējamiem juridiskajiem riskiem, un ir nepieciešama tālāka refleksija par tiem.

Administratīvā padome pilnvaroja EPSO direktori sākt pārdomu procesu, kurā iesaistīts EPSO direktores juridiskais padomnieks un Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas, ES Padomes un ES Tiesas juridiskie dienesti. Šīs “juridiskās pārdomas” tiks sāktas pēc iespējas ātrāk, lai vēlākais līdz nākamajai EPSO Administratīvās padomes sanāksmei, kas ieplānota 2022. gada oktobrī, sagatavotu padomus par juridiskajiem riskiem.

Līdz tam laikam EPSO turpinās ieviest inovatīvas atlases metodes un procesus, lai mūsu konkursus padarītu vienkāršākus, īsākus un pieejamākus visiem.

Atjauninātais datums
27/06/2022 - 09:23