Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Ekonomika, finanses un statistika

Ekonomistiem, finanšu vadītājiem un statistiķiem ir būtiska nozīme lēmumu pieņēmēju konsultēšanā par to, kā uzlabot dzīves līmeni Eiropas Savienībā. 

Daloties savās speciālajās zināšanās, šie speciālisti sekmē darbvietu radīšanu un ekonomisko labklājību. Viņi veicina izaugsmi visā ES, cita starpā vērtējot ekonomikas tendences, ierosinot krīzes risinājumus un atbalstot uzņēmumus.

Statistiķis

Darba apraksts

ES statistiķi sniedz izšķirīgi svarīgu ieguldījumu ES lēmumu pieņemšanā un jaunas politikas izstrādē. Viņu pienākumos ietilpst tādu datu vākšana, novērtēšana un interpretācija, kas palīdzēs sagatavot ES lēmumus par ekonomiku, finansēm, sabiedrību, lauksaimniecību, vidi un daudzām citām jomām. 

Statistiķu pienākumos ietilpst arī statistikas programmu izstrāde un īstenošana; metodoloģijas izstrāde; matemātisko modeļu izmantošana; kvantitatīvā un kvalitatīvā analīze; statistikas darbību regulēšana un koordinēšana; datu interpretēšana un izplatīšana; projektu plānu īstenošana. 

ES iestādes statistiķiem piedāvā amata vietas gan administratora, gan asistenta funkciju grupā.

Pamatkvalifikācija

Jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES valodas.

Lai pretendētu uz amatu administratora funkciju grupā, piemēram, AD 5 pakāpē (sākotnējā pakāpe pastāvīgā darbā pieņemtiem administratoriem), jums ir nepieciešams augstākās izglītības diploms attiecīgajā jomā. Savukārt, ja vēlaties tikt pieņemts darbā augstākā pakāpē (AD 7), vajadzīga arī vairākus gadus ilga un atbilstoša darba pieredze.

Lai pretendētu uz asistenta funkciju grupas amatu, jums ir jābūt vai nu pēcvidusskolas izglītībai atbilstošā jomā un dažu gadu atbilstošai darba pieredzei, vai arī vidējai izglītībai un vismaz vairāku gadu atbilstošai darba pieredzei

Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Varat arī sameklēt pieejamās vakances un izpētīt mūsu lapu par prakses iespējām.

Ekonomists

Darba apraksts

Ekonomisti palīdz uzlabot ES iedzīvotāju sociālos un ekonomiskos apstākļus, kā arī veicināt ekonomiku, risināt finanšu krīzes un izstrādāt stabilas stratēģijas, kas ļautu stāties pretī globāliem ekonomikas izaicinājumiem. 

Ekonomisti konsultē augstākā līmeņa lēmumu pieņēmējus un sniedz norādījumus tādās jomās kā finanšu iestādes un tirgi, ekonomiskā integrācija un attīstība, tirdzniecība Eiropā, publiskās finanses, strukturālās reformas un vienotā valūta. 

Pamatkvalifikācija

Lai pretendētu uz amatu AD 5 pakāpē (sākotnējā pakāpe pastāvīgā darbā pieņemtiem administratoriem), jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES oficiālās valodas un jums ir nepieciešams augstākās izglītības diploms attiecīgajā jomā. Savukārt, ja vēlaties tikt pieņemts darbā augstākā pakāpē (AD 7), vajadzīga arī vairākus gadus ilga un atbilstoša darba pieredze. Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Varat arī sameklēt pieejamās vakances un izpētīt mūsu lapu par prakses iespējām.

Finanšu vadītājs/asistents

Darba apraksts

Finanšu vadītāji augstākā līmeņa ierēdņus konsultē par stratēģiju plānošanusaskaņā ar ES ekonomiskajām un finanšu vajadzībām, savukārt finanšu asistenti palīdz viņiem šo uzdevumu izpildē. 

Finanšu vadītāju darba pienākumos ietilpst ES finanšu un budžeta vajadzību definēšana; tie arī nodrošina finanšu tirgu, banku sistēmu un tirgus segmentu uzraudzību un analīzi visā ES; veido un izvērtē finanšu politiku; sagatavo finanšu pārskatus un prognozes; nosaka finanšu un budžeta procedūras; palīdz veikt revīzijas un pārbaudes; plāno un vada publiskā iepirkuma procedūras, kā arī veic citus uzdevumus.

Pamatkvalifikācija

Lai pretendētu uz finanšu vadītāja amatu AD 5 pakāpē (sākotnējā pakāpe pastāvīgā darbā pieņemtiem administratoriem), jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES oficiālās valodas un jums ir nepieciešams augstākās izglītības diploms attiecīgajā jomā. Savukārt, ja vēlaties tikt pieņemts darbā augstākā pakāpē (AD 7), vajadzīga arī vairākus gadus ilga un atbilstoša darba pieredze.

Lai pieteiktos uz finanšu asistenta amatu, jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES oficiālās valodas un jābūt ieguvušam pēcvidusskolas izglītību atbilstošā jomā, kā arī jābūt ieguvušam vismaz dažus gadus ilgu darba pieredzi. Alternatīva iespēja: jābūt ieguvušam vidējo izglītību un vairākus gadus ilgu darba pieredzi

Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Varat arī sameklēt pieejamās vakances un izpētīt mūsu lapu par prakses iespējām.