Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Lygybė

Picture showing 3 people in front of a computer. One man is in a wheel chair.

 Toliau pateikiama keletas pavyzdžių, kaip EPSO suteikia lygias galimybes.

  • Visose atrankos procedūrose nuosekliai taikoma lygių galimybių politika ir laikomasi ES ir tarptautinių kovos su diskriminacija teisės aktų, be kita ko, įgyvendinama Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (JT NTK).
  • Kandidatams, turintiems specialių poreikių dėl negalios ar sveikatos būklės, sudaromos tinkamos sąlygos.
  • Svarbiausias EPSO atrankos komisijų darbo principas yra nešališkumas. Į atrankos komisiją paskiriami skirtingi žmonės, kad būtų užtikrinta lyčių, amžiaus, tautybių, kalbų ir kt. pusiausvyra. Jie rengiami taikyti aukščiausius profesinius atrankos standartus ir objektyvius ir nešališkus vertinimo metodus.

Taip EPSO stengiasi užtikrinti, kad visi kandidatai turėtų tokias pat galimybes ir galėtų dalyvauti jos atrankos procedūrose.

Tolesni EPSO veiksmai:

  • Sisteminga statistinė testų analizė ir stebėsena, siekiant užtikrinti standartizuotus ir objektyvius kompetencija grindžiamus metodus ir vertinimus.
  • Sistemingas grįžtamosios informacijos rinkimas iš kandidatų atliekant pasitenkinimo apklausas, kad EPSO galėtų nuolat tobulėti.
  • Anoniminė gyvenimo aprašymų patikra ir testų raštu vertinimas vadovaujantis tik objektyviais kriterijais.
  • EPSO komunikacijos, atrankos procedūrų ir testų prieinamumo tikrinimas. Prireikus EPSO priderina jų formatą, kad būtų galima naudoti pagalbines technologijas.

Daugiau informacijos pateikiama mūsų lygioms galimybėms skirtame DUK skirsnyje.

Ar dėl negalios arba sveikatos sutrikimo jums per EPSO atrankos testus reikia specialių priemonių? Svarbios informacijos šia tema pateikiama šio puslapio dešinėje pusėje esančioje skiltyje.

 

Žiūrėkite vaizdo siužetą ir sužinosite daugiau apie tai, kokias sąlygas galime sudaryti per atrankos testus kandidatams, turintiems negalią arba specialiųjų poreikių.

Video file