Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Kokią profesinę patirtį turiu turėti?

Question categories:

Kai kuriais atvejais gali būti reikalaujama atitinkamos darbo patirties.

Kad būtų atsižvelgta į jūsų profesinę patirtį, ji turi būti pagrįsta faktiniais darbo santykiais, kuriuos apibrėžia šie elementai:

  • realus, tikras darbas,
  • už užmokestį,
  • dirbote kaip darbuotojas (pagal bet kurios rūšies sutartį) arba kaip paslaugos teikėjas.

Į jūsų profesinę patirtį bus atsižvelgiama, tik jeigu ji bus susijusi su pareigomis, aprašytomis pranešime apie konkursą arba kvietime pareikšti susidomėjimą.

Į jūsų profesinę patirtį bus atsižvelgiama tokiu būdu:

  • mokamas darbas pagal bet kurios rūšies sutartį (samdomasis darbuotojas, savarankiškai dirbantis asmuo, valstybės tarnautojas, verslininkas, laisvai samdomas konsultantas ir kt.);
  • savanoriška veikla: į savanorišką veiklą bus atsižvelgiama, tik jeigu už ją kokiu nors būdu atlyginama. Savanoriška veikla turi būti prilyginama darbui visą darbo dieną tiek pagal dirbtų valandų skaičių, tiek pagal trukmę;
  • mokomoji praktika: į mokomąją praktiką bus atsižvelgiama, tik jeigu už ją mokamas užmokestis;
  • privalomoji karo tarnyba: bus atsižvelgiama tik į tą privalomosios karo tarnybos laikotarpį, kuris neviršija teisėtos tokios tarnybos trukmės jūsų pilietybės valstybėje narėje. Karo tarnyba gali būti atliekama prieš įgyjant kvalifikaciją, suteikiančią teisę dalyvauti konkurse, arba ją įgijus;
  • motinystės atostogos, vaiko priežiūros atostogos, įvaikinimo atostogos: į šias atostogas atsižvelgiama, jeigu jos suteikiamos pagal darbo sutartį. Jeigu veiksmas (gimimas arba įvaikinimas) įvyksta, kai esate bedarbis, į atitinkamas atostogas neatsižvelgiama; 
  • doktorantūra: doktorantūros studijos prilyginamos profesinei patirčiai, net jeigu už jas nemokamas užmokestis, tačiau tik iki trejų metų ir tik jeigu studijos sėkmingai užbaigtos;
  • darbas ne visą darbo dieną: darbas ne visą darbo dieną bus apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui. Pavyzdžiui, jei šešis mėnesius dirbote pusę darbo dienos, jūsų patirtis bus skaičiuojama kaip trys mėnesiai.

Į profesinę patirtį atsižvelgiama tik tuomet, jei ji įgyta po diplomo, suteikiančio teisę dalyvauti konkurse, gavimo dienos.