Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Kaip pateikti prašymą iš dalies kompensuoti kelionės ir (arba) pragyvenimo išlaidas?

Tą dieną, kai jums reikia atvykti į vertinimo centrą, atsineškite:

  • tris toliau pateiktas formas (užpildytas ir pasirašytas);
  • asmens tapatybės kortelės (jei reikia, abiejų jos pusių) arba paso kopiją;
  • kelionės dokumentus.

Patvirtinamaisiais dokumentais pripažįstami tokie dokumentai:

  • kelionės lėktuvu: įlaipinimo talonas arba jūsų bilieto kopija (vien sąskaitos kvito nepakanka),
  • kelionės traukiniu, autobusu, laivu: bilieto kopija (vien sąskaitos kvito nepakanka),
  • kelionės automobiliu: degalų pirkimo kvito ir (arba) kelių rinkliavos bilieto originalas (mokėjimą patvirtinančio dokumento data turi būti ne ankstesnė kaip 2 dienos iki kandidato vertinimo centre laikomo testo datos, o dokumentas turi būti išduotas kelyje, vedančiame į vertinimo centrą).

Jeigu šie dokumentai nebus pateikti, jūsų prašymas bus atmestas.

  • Viešbučio sąskaita, jei turite teisę gauti dalinį nakvynės išlaidų kompensavimą (žr. 6 taisyklių skirsnį).

Jeigu testų laikymo dieną neturėsite visų šių dokumentų, juos visus galite atsiųsti toliau nurodytais adresais.

Jeigu jūsų testų laikymo centras yra Briuselyje:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Brussels
Belgium (Belgija)

Arba

Jeigu jūsų testų laikymo centras yra Liuksemburge:

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg (Liuksemburgas) L-1115

Jūsų EPSO aplanke nurodytas adresas turi būti jūsų oficialios gyvenamosios vietos adresas tuo metu, kai vyksta atrankos procedūra. Rekomenduojame pasilikti visų dokumentų kopijas.

Kai dalyvaujate vertinimo centre vykstančiuose testuose, jeigu turite teisę, galite paprašyti dalinio kelionės išlaidų kompensavimo, bet ne visų faktinių išlaidų kompensavimo (2 straipsnis). Be to, dalinis pragyvenimo išlaidų kompensavimas numatytas tik tais atvejais, kai įvairūs testai vertinimo centre vyksta dvi dienas iš eilės arba juos skiria ne daugiau kaip trys dienos (6 straipsnis). Remiantis toliau nurodytomis taisyklėmis, negausite jokio nakvynės išlaidų kompensavimo už nakvynę prieš testų vertinimo centre dieną arba nakvynę po jos.

Svarbu! Atkreipkite dėmesį į tai, kad išsamų prašymą iš dalies kompensuoti kelionės ir pragyvenimo išlaidas reikia atsiųsti per 3 mėnesius nuo testo dienos.

 

Svarbūs dokumentai

- Dalinio kompensavimo prašymo forma

- Teisės subjekto forma (LEF): pasirinkite „Fizinis asmuo“

- Finansinių rekvizitų forma (BAF)