Ugrás a tartalomra
Az Európai Bizottság logója

Az EPSO személyzeti kiválasztási eljárásainak átalakítása

Jelenleg zajlik az EPSO személyzeti kiválasztási eljárásainak alapos átalakítása, hogy azok jobban megfeleljenek az uniós intézmények változó igényeinek és a mai munkaerőpiac realitásainak. Most folyik a tisztviselők (AD) általános versenyvizsgájára és a felülvizsgált kompetenciakeretre vonatkozó új koncepció kidolgozása. Ez különösen azt a célt szolgálja, hogy a pályázók profilja és háttere minél változatosabb legyen. A szakmai profilra irányuló versenyvizsgákon már a kísérleti szakaszban tart néhány új kiválasztási módszer tesztelése.

A fő cél a versenyvizsgák időtartamának lerövidítése és hatékonyabbá tétele mind a pályázók, mind az értékelők számára. Emellett az átalakításnak köszönhetően a felvételt hirdető intézmények pontosabban ki tudják majd választani a nekik megfelelő szakmai profillal rendelkező pályázókat. Az új, korszerű tesztelési módszereket a nemzetközi bevált gyakorlatnak megfelelően alakítjuk ki. Az EPSO számítógéppel támogatott szakterület-specifikus feleletválasztós kérdésekből álló teszteket kíván bevezetni a szakmai versenyvizsgák korai szakaszában, míg a készségfelmérő teszteket a „megfelelt”/„nem felelt meg”-elv alapján szervezi meg. A koronavírus okozta válság felgyorsította a távfelügyelettel megrendezett értékelőközponti vizsgák irányába történő elmozdulást, és egyes versenyvizsgák esetében a pályázók bizonyos számítógépes teszteket akár online, akár vizsgaközpontban is elvégezhetnek. Más kísérleti projektek is folynak, amelyek a 24 hivatalos uniós nyelv mindegyikén elvégezhető tesztelésre vagy számítógéppel támogatott „tehetségszűrőre” (Talent Screening) irányulnak. Mivel ezek a kísérleti projektek egyelőre korai szakaszban vannak, és az eredményeiket ki kell elemezni, az EPSO ezekről az újdonságokról majd a megfelelő időben fog részletesebb tájékoztatást nyújtani.

Az új eljárások kidolgozása során az EPSO különösen nagy figyelmet szentel a tárgyilagosságnak és az egyenlő bánásmódnak.