Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Kako mogu zatražiti naknadu putnih troškova i/ili troškova boravka?

Na testiranje u centar za procjenu ponesite:

  • tri obrasca u nastavku, ispunjena i potpisana
  • presliku osobne iskaznice (obostranu, ako je potrebno) ili putovnice
  • dokumentaciju za naknadu troškova.

Za naknadu troškova prihvatljiva je sljedeća dokumentacija:

  • za putovanje zrakoplovom – ukrcajna propusnica ili preslika karte (samo račun nije dovoljan)
  • za putovanje vlakom, autobusom i brodom – preslika karte (samo račun nije dovoljan)
  • za putovanje automobilom original računa za gorivo i/ili karte za naplatu cestarine (dokaz plaćanja mora biti datiran najviše 2 dana prije dana u kojem ste pristupili testiranju u centru za procjenu i mora biti s ceste koja vodi do centra za procjenu)

Ne dostavite li te dokumente, vaš će zahtjev za naknadu putnih troškova biti odbijen.

  • ako imate pravo na naknadu troškova smještaja (vidjeti odjeljak 6. Pravila) – hotelski račun.

Ako na dan testiranja nemate svu potrebnu popratnu dokumentaciju, kompletan zahtjev možete naknadno poslati poštom na jednu od sljedećih adresa:

Za testiranje u Bruxellesu:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Brussels
Belgium

ili

Za testiranje u Luxembourgu:

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-1115

Adresa iz EPSO računa mora biti adresa vašeg službenog boravišta u trenutku prijave na postupak odabira. Preporučujemo vam da sačuvate preslike svih dostavljenih dokumenata.

Ako ispunjavate uvjete, možete za sudjelovanje na testiranju u centru za procjenu zatražiti djelomičnu naknadu putnih troškova, ali ne i naknadu svih stvarno nastalih troškova (članak 2.). Osim toga, ta naknada troškova boravka predviđena je samo ako testiranje u centru za procjenu traje dva uzastopna dana ili ako je razmak između testova najviše tri dana (članak 6.). U skladu s pravilima u nastavkunije predviđena naknada troškova noćenja prije ili poslije testiranja u centru za procjenu:

Važno: kompletan zahtjev za naknadu putnih troškova / troškova boravka mora se poslati u roku od tri mjeseca od dana testiranja.

 

Važni dokumenti:

obrazac „Naknada troškova”

obrazac „Pravni subjekt”; odaberite „Fizička osoba”

obrazac „Financijska identifikacija”.