Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Euroopa Regioonide Komitee: õppekülastused

Tähtaeg
no deadline for application
Asukoht(asukohad): 
Brüssel (Belgia)

Institutsioon/amet

Lühiajalisele õppekülastusele oodatakse kandideerima üliõpilasi, kes soovivad õppeprojekti viimistleda või kes tunnevad huvi selle vastu, kuidas kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused osalevad ELi õigusaktide koostamises, muu hulgas sellistes valdkondades nagu kodakondsus, ühtekuuluvus, kliimamuutused, riigihanked ja julgeolek. Õppekülastus pakub suurepärase võimaluse tutvuda ELi poliitika geograafilise mõõtmega. Peale selle toetab see akadeemilist arengut ja annab vahetu kogemuse ELi nõuandva organi tööst.

Õppekülastus on tasustamata praktika. Õppekülastusele saamiseks peavad kandidaadid

  • esitama tõendi selle kohta, et õppekülastust rahastab stipendiumi, toetuse vms vormis muu asutus, näiteks ülikool, avalik-õiguslik / eraõiguslik asutus, valitsusväline organisatsioon,
  • või tõendama, et õppekülastus on nende õpingute lahutamatu osa (näiteks kui õppekülastus on vajalik lõputöö jaoks uurimistöö läbiviimise raames või õpingute lõpetamiseks).

Kes võivad kandideerida: ELi kodanikud.

Kolmandate riikide (sealhulgas Ühendkuningriigi) kodanikud võivad kandideerida ja osutuda valituks erandjuhtudel, kui nende kandidatuur pakub komiteele erilist huvi ning kui nad täidavad Belgia sisserändeõiguse nõudeid riigis seaduslikult elamise ja töötamise kohta.

Kandidaadil peab olema vähemalt bakalaureusekraad (või ta peab olema läbinud pool bakalaureusekraadi andvast õppekavast erialal, mida peetakse Regioonide Komitee töö seisukohast vajalikuks).

Kandidaadid, kes oskavad suurepäraselt üht ELi ametlikku keelt ning rahuldaval tasemel prantsuse või inglise keelt.

Kestus: 1–4 kuud (sõltuvalt vahendite olemasolust võimalik pikendada kuni 6 kuuni)

Alguskuupäev: kokkuleppel