Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Ühinege meie mitmekesisus- ja kaasamisorganisatsioonide võrgustikuga

Picture of various people (gender, ethnicity etc.)

Koostöökutse kõigile ELi mitmekesisus- ja kaasamisorganisatsioonidele

EPSO – Euroopa Personalivaliku Amet vajab teie abi!

 

EPSO usub võrdõiguslikkusesse ja mitmekesisusse ning edendab neid aktiivselt kõigis oma valikumenetlustes.

Eelkõige püüame jõuda mitmekülgsemalt andekate inimesteni, et ELi suur mitmekesisus oleks EPSO konkurssidel osalejate hulgas paremini esindatud ja jõuaks lõppkokkuvõttes ka ELi institutsioonidesse.

EPSO soovib neile teada anda ELi karjäärivõimalustest ning võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse poliitikast ning julgustada neid kaaluma karjääri ELi institutsioonides või ametites ning kandideerima ka EPSO käimasolevatel ja tulevastel konkurssidel.

Kui teie organisatsioon (vabaühendus, võrdõiguslikkusega tegelev asutus, katusorganisatsioon, ühendus vms) esindab konkreetset ELi kodanikerühma, keda ühendab etniline päritolu, seksuaalne sättumus, sotsiaal-majanduslik staatus, puue või mis tahes muu vähemuskuuluvus, oleks EPSO teile väga tänulik abi ja koostöö eest nendeni jõudmisel.

 

Kuidas? See on lihtne – ühinege meie võrgustikuga!

Ühinedes meie ELi põhiste mitmekesisus- ja kaasamisorganisatsioonide võrgustikuga (andmebaas), saate aidata edendada oma liikmete seas töövõimalusi ELi institutsioonides ja asutustes.

EPSO saab anda teile korrapäraselt ja aegsasti teavet ELi institutsioonide, asutuste ja ametite töövõimaluste ning käimasolevate ja kavandatud EPSO valikumenetluste kohta, et saaksite seda jagada oma liikmetega.

 

Oleksite huvitatud?

Kui esindate ELi põhist organisatsiooni, täitke palun see vorm ja kirjeldage täpsemalt oma organisatsiooni ja seda, millist koostööd sooviksite EPSOga teha.

EPSO loodab teiega koostööd teha, et pakkuda paremaid võimalusi kõigile ELi kodanikele.

 

Soovite lisateavet?

Lisateavet EPSO võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse poliitika kohta leiate meie võrdsete võimaluste, mitmekesisuse ja kaasatuse veebilehelt.

Lisateabe saamiseks saatke palun e-kiri aadressil EPSO-equality-diversity@ec.europa.eu.

 

Kas olete puuetega inimesi esindav organisatsioon?

Lisateavet puuete kohta ja eritingimuste kohta valikutestidel osalemiseks leiate EPSO võrdsete võimaluste veebisaidilt koos ELi institutsioonides töötavate ametnike isiklike muljete, temaatilise videoklipi ning eri etappe tutvustava teabelehega. Samuti on veebilehel juhend selle kohta, kuidas taotleda valikutestide jaoks eritingimusi, ning ülevaade abinõudest, mida on võimalik valikutestidel rakendada.

Lisateabe saamiseks erivajaduste, puude või eritingimuste kohta saatke palun e-kiri aadressil epso-accessibility@ec.europa.eu.