Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Hvilke yderligere procedurer bør jeg forvente, hvis jeg ansættes i Europa-Kommissionen i en stilling, i hvilken jeg vil skulle behandle følsomme og klassificerede oplysninger?

Question categories:

Alle Europa-Kommissionens ansatte, som behandler følsomme og klassificerede oplysninger, der kræver en høj grad af fortrolighed (EU-klassificerede informationer), skal være sikkerhedsautoriserede til den relevante klassifikationsgrad ("EU-SECRET"), jf. artikel 10, stk. 2, i Kommissionens afgørelse 2015/444 [1].

Eftersom Kommissionen regelmæssigt behandler følsomme og klassificerede oplysninger, der kræver en høj grad af fortrolighed, er det i tjenestens interesse, at de ansatte, hvis opgaver forudsætter, at de har adgang til følsomme og klassificerede oplysninger, har den fornødne sikkerhedsgodkendelse til det relevante niveau ("EU SECRET").

Ansøgere, der er udvalgt på grundlag af en udvælgelsesprøve, kan derfor blive anmodet om at underkaste sig den sikkerhedsgodkendelsesprocedure, der er fastsat i afgørelsen, som en forudsætning for at blive ansat i visse stillinger i Europa-Kommissionen. En sådan forudsætning vil fremgå klart af stillingsopslaget for den pågældende stilling. Ansøgere forventes derfor for at være rede til at underkaste sig sikkerhedsgodkendelsesproceduren.

Sikkerhedsgodkendelsesproceduren gennemføres af en national sikkerhedsmyndighed i det medlemsland, hvor ansøgeren er statsborger. Der kan være betydelig forskel på proceduren i de forskellige medlemslande. Ansøgerne rådes til at orientere sig om proceduren, inden de ansøger om at deltage i denne udvælgelsesprocedure.


[1] Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).